Categories Free tools

Công cụ kiểm tra chuyển hướng của Redirect checker

Nếu bạn tạo một website mới hoặc chuyển hosting cho website, tạo tên miền mới cho một trang web, v.v… thì kiểm tra các chuyển hướng là điều rất quan trọng để đảm bảo SEO cũng như chất lượng website nói chung.

Link: redirect-checker.org

Các công dụng chủ yếu:

  • Kiểm tra chuyển hướng từ http sang https;
  • Kiểm tra chuyển hướng từ có-www sang không-www hoặc ngược lại;
  • Kiểm tra chuyển hướng nội bộ trong website;

Ví dụ:

kiểm tra chuyển hướng

Cho thấy là liên kết https://kiencang.net được chuyển hướng về https://kiencang.net

Đặc biệt hữu dụng khi bạn mới cập nhật DNS khiến cho việc kiểm tra thủ công có thể không chính xác.

Back to Top