Thẻ font trong HTML

Ví dụ

Chỉ định kích cỡ font, kiểu font và màu sắc của văn bản:

<font size="3" color="red">Đây là văn bản có màu đỏ, cỡ chữ là 3!</font>
<font size="2" color="blue">Đây là văn bản màu xanh, cỡ chữ là 2!</font>
<font face="verdana" color="green">Đây là văn bản có font là verdana và cỡ chữ màu xanh</font>

Kết quả:
Đây là văn bản có màu đỏ, cỡ chữ là 3!
Đây là văn bản màu xanh, cỡ chữ là 2!
Đây là văn bản có font là verdana và cỡ chữ màu xanh

Định nghĩa và cách dùng

Thẻ <font> không được hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế.

Thẻ <font> chỉ định kiểu font, kích cỡ font, và màu sắc của văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

Thẻ Chrome IE FireFox Safari Opera
<font>

Sự khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Thẻ <font> không được hỗ trợ trong HTML5.

Các thuộc tính tuỳ chọn

Thuộc tínhGiá trịMô tả
colorrgb(x,x,x)
#xxxxxx
tên màu sắc
Không hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định màu sắc của văn bản
facefont_familyKhông hỗ trợ trong HTML5. 
Chỉ định kiểu font
sizesốKhông hỗ trợ trong HTML5.
Chỉ định kích cỡ của văn bản

Viết một bình luận