Categories Tên miền

Đặc điểm của tên miền .vn có dấu gạch ngang

tên miền .vn có dấu gạch ngang

Trước đây chúng tôi đã thử kiểm tra 2 giả thuyết về tên miền có gạch ngang nhưng là với tên miền .com, ngoài ra đó là nhóm có lưu lượng truy cập cao theo Alexa. Hôm nay chúng tôi tìm hiểu điều tương tự nhưng với tên miền .vn và chúng thuộc về mẫu được thu thập dựa trên backlink.


A. Định nghĩa

Tên miền có gạch nối hay có gạch ngang là tên miền có ít nhất 1 ký tự gạch ngang “-” hợp lệ trong tên miền.

Gạch ngang hợp lệ được hiểu là tuân thủ theo quy định về cách đặt tên miền .vn, theo đó dấu gạch ngang không được ở vị trí bắt đầu, kết thúc hoặc có hai dấu gạch ngang liên tiếp đặt cạnh nhau.

Ví dụ một số tên miền có gạch nối trong mẫu của chúng tôi:

  • asia-land.vn
  • asian-beauty.vn
  • asia-pacific.vn

B. Mẫu

Mẫu của chúng tôi bao gồm 3291 tên miền có dấu gạch ngang .vn, chúng được lọc ra từ 121.766 tên miền .vn, chiếm tỷ lệ 2,70%

Trong số 3291 tên miền có dấu gạch ngang, phần lớn là không có dấu, chỉ có 38 tên miền là IDN (tên miền đa ngữ, có dấu tiếng Việt).


C. Thống kê

1, Số lượng ký tự trung bình của tên miền có gạch ngang

Cũng giống như dự đoán về tên miền có gạch ngang nói chung, chúng tôi cho rằng tên miền có gạch ngang trong nhóm .vn vẫn có lượng ký tự trung bình cao hơn đáng kể so với độ dài ký tự của tên miền .vn không có gạch ngang.

Vì bản thân dấu gạch ngang làm cho tên miền dài hơn, nên khi tính toán độ dài trung bình để công bằng hơn chúng tôi đã bỏ số lượng ký tự là dấu gạch ngang. Ví dụ asia-land.vn có 9 ký tự cả dấu gạch ngang, nhưng được tính là 8 trong thống kê.

Kết quả độ dài trung bình như sau:

11,91

Với độ lệch chuẩn:

5,30

Độ dài trung vị:

11

Dưới đây là bảng phân phối, trong đó trục hoành là số lượng ký tự, trục tung là số lần tìm thấy:

số lượng ký tự của tên miền có dấu gạch ngang

Bảng phân phối này có hình dạng khác tương đối rõ so với bảng phân phối của tên miền không có dấu gạch ngang:

phân phối tên miền không có dấu gạch ngang

So sánh thì tên miền .vn không có dấu gạch ngang lọc ra trong mẫu 121.766 tên miền .vn có độ dài trung bình là 9,83 và độ lệch chuẩn 4,27. Tỷ lệ tên miền có dấu gạch ngang có 3, 4 ký tự ít hơn hẳn tên miền có số ký tự tương ứng không có dấu gạch ngang.

Vậy tính trung bình tên miền có dấu gạch ngang dài hơn tên miền không có dấu gạch ngang 21% (con số này tương đương với tên miền .com trong thống kê trước)

2, Phân phối số lượng gạch ngang

Chẳng khó khăn gì để đoán chính xác rằng hầu hết tên miền có gạch ngang chỉ có 1 dấu gạch nối mà thôi, tuy nhiên có bao nhiêu tên miền có 2 dấu gạch ngang? Ngay dưới đây là kết quả:

Số lượng gạch ngang trong tên miền Số lượng tên miền tìm thấy
1 2917
2 329
3 39
4 5
5 1

Vậy có hơn 88% tên miền có 1 gạch ngang, 10% tên miền có 2 gạch ngang và chỉ hơn 1% tên miền có 3 gạch ngang, tổng của ba loại này chiếm 99,8% tên miền có dấu gạch ngang.

Thí dụ về một tên miền có 3 gạch ngang trong mẫu: ngoai-ngu-sao-kim.vn

Phần lớn tên miền có 3 gạch ngang còn lại là tên trường cấp 2 hoặc cấp 3, thí dụ: thcs-trieuphuoc-trieuphong-quangtri.edu.vn

Những tên miền này chịu ảnh hưởng quy định đặt tên của Bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp dễ quản lý hơn.

3, Bao nhiêu tên miền .com tương ứng đã bị mua?

Ở đây chúng tôi kiểm tra xem dạng tên miền viết liền dưới đuôi .com có còn hay không. Vì một trong hai lý do phổ biến để mọi người mua tên miền có gạch nối là vì dạng viết liền đã bị mua mất.

Kết quả có đến 1334 tên miền dạng viết liền .com vẫn đăng ký được, tương đương với khoảng 41% lượng tên miền. Con số này trong khảo sát liên quan đến tên miền có dấu gạch ngang .com đã dẫn chỉ có 20%, nguyên nhân có thể là vì môi trường .com cạnh tranh hơn hẳn.

Chỉ số 41% cho thấy thực sự nhiều tên miền cần dấu gạch ngang không phải vì dạng viết liền đã bị mua mất mà lý do quan trọng là để dễ đọc hơn.

4, Sau bao nhiêu ký tự thì dấu gạch ngang đầu tiên xuất hiện?

Theo tính toán của chúng tôi, trung bình là sau 5,25 ký tự thì dấu gạch ngang đầu tiên xuất hiện.

Bảng phân phối như sau (trục hoành là số lượng ký tự, trục tung là số lần tìm thấy):

gạch nối đầu tiên xuất hiện sau bao nhiêu ký tự

Như vậy phần lớn gạch nối đầu tiên xuất hiện trong tên miền sau 3 đến 4 ký tự.

Số lượng gạch nối đầu tiên xuất hiện sau 1, 2, 5, 6, 7 ký tự gần tương đương nhau.

5, Tỷ lệ tên miền có số

Chúng tôi tìm thấy 123 tên miền có số trong danh sách 3291 tên miền có gạch nối, tỷ lệ là: 3,74%, thấp hơn 1% so với tỷ lệ có số trong toàn bộ mẫu 121.766 tên miền là 4,74%

Back to Top