Categories Lazy load

Kiểm tra tính năng Lazy Load

Trong bài này có 50 bức ảnh JPG, tổng dung lượng khoảng 3,7MB. Được tải từ kho ảnh miễn phí Pixabay.

Bài này được dùng để test tốc độ trang khi sử dụng plugin a3 lazy load có chức năng tải chậm ảnh, nhằm tăng tốc độ website.

Cơ chế của Lazy load là cuộn chuột đến đâu tải ảnh đến đó, nhờ đó giảm được rất nhiều dung lượng ban đầu tải về, qua đó tốc độ cải thiện đáng kể.

Back to Top