Categories SSH

Các câu lệnh & lỗi SSH thường gặp khi chuyển hosting

Trong bài viết này tôi tổng hợp các lỗi SSH thường gặp khi bạn chuyển host.

Tài nguyên: Bạn có thể tham khảo ý nghĩa 25 câu lệnh SSH phổ biến cho WordPress ở bài này, và cách chuyển hosting bằng SSH ở bài này.

Lưu ý khi bạn thao tác bằng SSH, hãy chuyển chế độ gõ về tiếng Anh, không để tiếng Việt nữa (unikey, vietkey,…), cẩn thận hơn thì tắt trình gõ luôn đi cũng được.

Đúng user, đúng pass, vẫn bị lỗi Access denied (từ chối truy cập)

Do bật trình gõ tiếng Việt. Chẳng hạn trên UniKey khi bạn gõ root, nó sẽ ra chư ô trước rồi mới oo, đây là nguyên nhân dù nhìn ngoài thì vân là root, nhưng thực ra là sai user. Bạn tắt trình gõ tiếng Việt gõ lại là được.

lỗi do bật trình gõ tiếng Việt

Đúng user mà sai pass, thông báo từ chối truy cập sẽ giống thế này

nhập sai pass

Nếu nhập đúng user và pass, giao diện nó sẽ trông giống thế này

nhập đúng user pass

Sử dụng lệnh cd để vào thư mục và gặp lỗi No such file or diretory / File hoặc thu mục không tồn tại

Thường là do gõ sai tên thư mục, hoặc thiếu dấu /

cd bị lỗi

Để biết tên thư mục của website bạn đăng nhập vào FTP thông qua Filezilla và xem ở phần Remote site.

Ví dụ đường dẫn website của tôi là /home/speed.family thì để truy cập thư mục website, tôi gõ lệnh:

cd /home/speed.family

Để biết thư mục website đang có file, thư mục nào bạn gõ lệnh ls:

ls

Ví dụ:

liệt kê danh mục website

Màu xanh cho thấy nó là thư mục, còn màu trắng là file.

Nếu tôi muốn vào tiếp thư mục public_html tôi gõ lệnh sau:

cd public_html

Liệt kê các file, thư mục trong public_html:

ls
liệt kê các file, thư mục trong public_html

Lên một cấp thư mục bạn gõ lệnh cd .. (chẳng hạn tôi muốn lên từ thư mục public_html lên /home/speed.family):

cd ..
lên một cập thư mục

Lỗi command not found

Nghĩa là lệnh đó không tồn tại. Ví dụ lệnh đúng là cd .. nhưng bạn gõ là cd.. hoặc cd …

Chuyển file không được với lệnh scp

Câu lệnh scp có cấu trúc thế này:

scp -r root@206.189.37.81:/home/kiencang.net/kiencang.zip /var/www/vhosts/example.com/httpdocs

Nếu đã enter, nhập đúng pass và thấy file đang dịch chuyển mà bạn kiểm tra host đích không thấy file thì khả năng cao là do bạn nhập vào không đúng đường dẫn đích.

Kinh nghiệm cho thấy khi chuyển file bạn phải luôn ở thư mục gốc để chuyển thì mọi chuyện mới dễ êm xuôi được

Tiếp tục cập nhật…

Back to Top