Categories SSH

Kiểm tra tốc độ chuyển hosting bằng SSH với hai máy chủ xa nhau & khác công ty

Hôm nọ tôi có nói về cách chuyển host bằng SSH & đã rất ngạc nhiên về tốc độ chuyển gần 100MB/s của nó. Tuy nhiên lần thử nghiệm đó hai VPS thuộc về cùng công ty (DigitalOcean), và cùng location (Sing). Đây không phải là trường hợp điển hình. Khi chuyển host thì location có thể vẫn giữ nguyên nhưng chúng ta thường đổi công ty host.

Hôm nay tôi sẽ test cả hai trường hợp, chuyển file khoảng 7GB từ DigtalOcean về Vultr để xem tốc độ thế nào.

Vultr tôi sử dụng hai VPS 10$ để test, một cái ở Sing, cái còn lại ở Nhật. Cả hai đều sử dụng Plesk. Host ở DO sử dụng CyberPanel, vị trí là Sing. Tôi chủ động chọn Plesk để nó khác với CyberPanel, và xem cấu trúc thư mục web có khác nhau không? (rất quan trọng khi muốn sử dụng SSH).

Tiện thể đây là cấu trúc thư mục của Plesk (tôi mò mãi không ra cấu trúc này, phải lên nhóm WP trên FB để hỏi- một phút là có bạn trả lời luôn, yêu thế chứ lại).

/var/www/vhosts/example.com/httpdocs

Và đây là câu lệnh SSH cụ thể của tôi, để chuyển file .zip từ CyberPanel về Plesk:

scp -r root@206.189.37.81:/home/kiencang.net/kiencang.zip /var/www/vhosts/example.com/httpdocs

Lưu ý lúc đăng nhập vào VPS của host đích, bạn phải ở thư mục gốc. Sử dụng các câu lệnh sau để di chuyển và biết bạn đang ở đâu:

cd folder
cd ..
pwd
ls

cd dùng để truy cập vào thư mục, cd .. để lên một cấp thư mục, pwd để biết đường dẫn hiện tại, còn ls để liệt kê các thư mục, file trong thư mục hiện tại.

Xem thêm các câu lệnh SSH phổ biến cho WordPress ở đây.

Kết quả chuyển từ DigitalOcean (Sing) về Vultr (Nhật):

Tốc độ rất khả quan 25 – 28MB/s, tôi chỉ mất hơn 4 phút một chút để chuyển file có kích cỡ 7GB:

Chuyển thành công:

chuyển thành công

Vì tốc độ rất tốt ngay cả khi khác khu vực nên tôi không có nhu cầu test cùng location nữa (chắc chắn sẽ còn cao hơn).

Bài test này càng khẳng định chuyển host bằng SSH là cách tốt nhất trên các website cỡ lớn từ 7 – 10GB đổ lên.

Back to Top