Categories Cache Swift Performance

Đẩy nhanh tốc độ prebuild cache trong plugin Swift Performance

Mục đích chính của prebuild cache là xây dựng trước cache để người dùng có tốc độ truy cập cao ngay từ lần ghé thăm đầu tiên, nếu không bạn sẽ thấy tốc độ lần đầu chậm thấy rõ khi trang phải sử dụng PHP để kết xuất trang, ngoài ra trong thời điểm đó server cũng phải gánh thêm nhiệm vụ tối ưu hóa để tạo cache, nên đã chậm lại càng thêm chậm (có thể tăng thêm vài giây so với được cache sẵn).

Nguyên tắc chung để đẩy nhanh tốc độ tạo trước cache là giảm các gánh nặng không cần thiết trong việc tối ưu hóa, điển hình nhất là minify, vì nó không có tác dùng nào đáng kể trong việc tăng tốc cả.

OK, với trường hợp cụ thể của plugin tăng tốc Swift Performance, các cài đặt sau đây sẽ giúp bạn tăng tốc prebuild cache.

  • Caching > Warmup > Prebuild Cache Automatically: Bật, để quá trình tự động xây dựng cache được diễn ra sau khi bạn purge (xóa cache). Nếu bạn tắt thì có nghĩa là cache chỉ được tạo vào thời điểm khách truy cập trang, chứ không được tạo tự động trước đó.
  • Caching > Warmup > Prebuild Speed: Nếu không phải share host, bạn nên để Multi thread hoặc Unlimited để tận dụng tài nguyên máy chủ trong việc tạo trước cache. Dĩ nhiền hosting của bạn có cấu hình càng khỏe, quá trình xây dựng trước cache sẽ càng nhanh.
  • Caching > Warmup > Prebuild Author Pages, Terms, REST URLs, Feed: Trong nhiều trường hợp bạn nên tắt, vì các trang này rất ít người ghé thăm. Tắt các trang không cần tạo trước cache, giúp máy chủ ưu tiên các trang quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa trên website có nhiều trang. Author pages là trang tác giả, Term là các trang kiểu như tag- nếu bạn chắc chắn kiểu trang này trên website của bạn có nhiều người ghé thăm thì mới nên bật.
  • General > General > Use Compute API: Bật tùy chọn này giúp bạn đẩy nhanh tốc độ gộp file và giảm thiểu việc sử dụng CPU.
  • General > Tweaks > Normalize Static Resources: Tắt, việc loại bỏ các query trong file CSS, JS, ảnh không có ý nghĩa trong việc tăng tốc trên thực tế (chỉ có tác dụng làm màu trên các công cụ kiểm tra tốc độ), nên bật nó sẽ không có tác dụng.
  • Optimization > General > Minify HTML: Tắt, giảm thiểu HTML hầu như không có tác dụng gì đáng kể về mặt tốc độ.
  • Optimization > General > Optimize Prebuild Only: Có thể nên bật khi trang của bạn có rất nhiều bài viết, và lưu lượng truy cập không quá nhiều. Khi được bật cái này chỉ tối ưu trang trong quá trình xây dựng trước cache. Nếu tối ưu trong khi người dùng truy cập, tốc độ có thể rất chậm.
  • Optimization > General > Optimize in Background: nên Bật, tối ưu hóa ở chế độ nền.
  • Optimization > Scripts > Minify Javascripts: Tắt, vì minify chỉ đơn thuần là loại bỏ các khoảng trống hoặc loại thêm được chút ít ký tự dư thừa của phần bình luận. Tác dụng của nó là rất nhỏ, và tôi nghĩ bản thân các kiểu nén của máy chủ-trình duyệt như gzip, brotli cũng giúp bạn trong chuyện này rồi.
  • Optimization > Styles > Minify CSS: Tắt, lý do tương tự như với JS, html.

Ngoài ra, tôi mới viết bài khác đề cập cụ thể hơn vấn đề tạo cache chậm của Swift Performance, và có nói thêm vài mẹo bổ sung để cải tiến tốc độ.

Back to Top