3 tính năng đáng giá của plugin Swift Performance

Hôm nọ vừa chê cái khoản tạo trước cache không nhanh trên host yếu của Swift Performance. Chê hơi nhiều nên hôm nay tôi viết bài khen để bù lại!

So với WP Rocket, đối thủ cạnh tranh chủ yếu, Swift có mấy thứ hay ho sau:

Ngắn gọn thế thôi, hẹn gặp lại các bạn trong bài viết khác.

Viết một bình luận