Trang có chất lượng cao nhất [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác.

8.0 Trang có chất lượng cao nhất

Các trang chất lượng Cao nhất (Highest) phục vụ mục đích có lợi và đạt được mục đích đó rất tốt. Sự khác biệt giữa Cao Cao nhất dựa trên chất lượng MC, danh tiếng của website và người sáng tạo nội dung và/hoặc E-E-A-T.

Để xác định các trang có chất lượng Cao nhất, hãy bắt đầu bằng cách xem xét những điều sau:

Xem xét ban đầuTrang chất lượng Cao nhất
Mục đích của trangCác trang chất lượng Cao nhất có mục đích hữu ích.
Khả năng trang gây hại như được mô tả trong các nguyên tắc nàyCác trang chất lượng Cao nhất dự kiến sẽ không gây hại.
Chủ đề của trang, loại website và mức độ áp dụng tiêu chuẩn YMYLMột trang thuộc bất kỳ chủ đề nào, hoặc bất kỳ loại website nào cũng đều có khả năng đủ điều kiện để xếp hạng chất lượng ở mức Cao nhất.

Cần giám sát đặc biệt các trang về chủ đề YMYL hoặc các website yêu cầu mức độ tin cậy cao, chẳng hạn như các cửa hàng trực tuyến.
Tiêu đề của trangCác trang chất lượng Cao nhất có tiêu đề tóm tắt trang.
Vai trò của Quảng cáo và SC trên trangQuảng cáo và SC không chặn hoặc can thiệp đáng kể vào MC trên các trang có chất lượng Cao nhất.

Hãy nhớ: Nhiều website cần kiếm tiền để chia sẻ nội dung với người dùng. Chỉ sự hiện diện hay vắng mặt của Quảng cáo không phải là yếu tố cần cân nhắc để đánh giá PQ.
Thông tin được cung cấp bởi website và người tạo nội dung

/Size..Size..Size..Size/
Các trang chất lượng Cao nhất có đầy đủ thông tin về website và người tạo nội dung cho mục đích của trang. Đối với các cửa hàng hoặc website xử lý giao dịch tài chính, hãy kiểm tra thông tin về dịch vụ khách hàng.

Quan trọng: Đối với nội dung cá nhân được chia sẻ trên các diễn đàn hoặc nền tảng mạng xã hội thì bí danh hoặc tên người dùng là đủ.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Tiếp theo, đánh giá trang để xác định xem tiêu chí Cao nhất có áp dụng được hay không:

Đánh giá chất lượng trang Cao nhấtTrang chất lượng Cao nhất phải thể hiện ít nhất một trong những điều sau
Chất lượng MCMC được tạo ra với mức độ nỗ lực, độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng rất cao để trang đạt được mục đích của nó rất tốt.
Danh tiếng của website và người sáng tạo nội dungDanh tiếng rất tích cực của website cho chủ đề của trang.

Danh tiếng rất tích cực của người sáng tạo nội dung đối với chủ đề của MC.
Độ tin cậy của trang: E-E-A-T

/Size..Size..Size..Size/
Mức độ E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

8.1 MC có chất lượng rất cao

Người truy cập trang rất hài lòng vì MC có chất lượng rất cao. MC chất lượng rất cao thể hiện điều gì? Nó là bằng chứng về mức độ nỗ lực, tính độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng cao. Đối với các trang thông tin, MC chất lượng rất cao phải chính xác, được truyền đạt rõ ràng và nhất quán với sự đồng thuận vững chắc của chuyên gia khi nó tồn tại. MC chất lượng rất cao đại diện cho một số nội dung nổi bật nhất về một chủ đề hoặc loại hình hiện có trên thế giới trực tuyến.

Các tiêu chuẩn dành cho MC có chất lượng Cao nhất có thể rất khác nhau tùy thuộc vào mục đích, chủ đề và loại website. Dưới đây là một số ví dụ về nội dung gốc có chất lượng Cao nhất:

  • Đối với tin tức / news: Báo cáo gốc cung cấp thông tin mà lẽ ra sẽ không được biết đến nếu bài báo đó không tiết lộ nó. Báo cáo chính xác, nguyên bản, chuyên sâu và mang tính điều tra, đòi hỏi trình độ kỹ năng/tài năng và nỗ lực cao. Nội dung tin tức chất lượng rất cao sẽ bao gồm mô tả về các nguồn chính và báo cáo gốc khác được tham chiếu trong quá trình tạo nội dung. Nội dung tin tức chất lượng rất cao phải chính xác và đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí chuyên nghiệp.
  • Đối với nội dung nghệ thuật / artistic (video, hình ảnh, nhiếp ảnh, bài viết, v.v.): Nội dung độc đáo và nguyên bản được tạo bởi các nghệ sĩ hoặc người sáng tạo nội dung có tay nghề cao và tài năng. Nội dung nghệ thuật như vậy đòi hỏi kỹ năng/tài năng và nỗ lực cao. Nếu nội dung nghệ thuật có liên quan đến chủ đề YMYL (ví dụ: nội dung nghệ thuật nhằm mục đích cung cấp thông tin hoặc gây ảnh hưởng đến quan điểm về chủ đề YMYL), thì nên áp dụng tiêu chuẩn YMYL.
  • Đối với nội dung thông tin / informational: Nguyên bản, chính xác, toàn diện, được truyền đạt rõ ràng và phải phản ánh sự đồng thuận của chuyên gia nếu phù hợp. Kỳ vọng đối với các loại thông tin khác nhau có thể khác nhau. Ví dụ: các bài báo khoa học có những kỳ vọng khác với một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về một sở thích chẳng hạn như sưu tập tem. Tuy nhiên, tất cả các loại nội dung thông tin có chất lượng rất cao đều có đặc điểm chung là tính chính xác và rõ ràng trong việc truyền đạt, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với chủ đề hoặc lĩnh vực.

Xếp hạng Cao nhất sẽ hợp lý cho các trang mà MC có khả năng làm người dùng rất hài lòng, được tạo ra với mức độ nỗ lực, độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng rất cao.

8.2 Danh tiếng rất tích cực

Nghiên cứu danh tiếng rất quan trọng khi đưa ra xếp hạng Cao nhất. Đối với các chủ đề YMYL, danh tiếng rất tích cực thường dựa trên đề xuất từ các chuyên gia nổi tiếng hoặc hiệp hội nghề nghiệp phù hợp với chủ đề của trang. Giải thưởng uy tín cũng có thể là bằng chứng, tùy thuộc vào chủ đề và loại nội dung.

Đối với các chủ đề không thuộc YMYL, thông tin danh tiếng có thể ít quan trọng hơn. Mức độ phổ biến, mức độ tương tác của người dùng và đánh giá của người dùng có thể được coi là bằng chứng về danh tiếng của các website không phải YMYL: các website và người tạo nội dung có thể được coi là có danh tiếng rất tích cực nếu họ được coi là một trong những nguồn tốt nhất có sẵn trên thế môi trường trực tuyến cho một chủ đề hoặc loại nội dung nhất định.

Hãy nhớ: Nhiều website nhỏ hơn và người bình thường có rất ít thông tin về danh tiếng. Một trang vẫn có thể nhận được xếp hạng Cao nhất mà không có thông tin danh tiếng.

8.3 Mức độ E-E-A-T rất cao

E-E-A-T rất cao là yếu tố giúp phân biệt các trang có chất lượng Cao nhất. Một website hoặc người tạo nội dung là nguồn có thẩm quyền duy nhất cho một chủ đề có E-E-A-T rất cao. Người sáng tạo nội dung có nhiều kinh nghiệm có thể được coi là có E-E-A-T rất cao đối với các chủ đề mà kinh nghiệm là yếu tố chính tạo nên sự tin cậy. Trình độ chuyên môn rất cao có thể biện minh cho việc đánh giá E-E-A-T rất cao. Các website và người tạo nội dung có E-E-A-T rất cao là những nguồn đáng tin cậy nhất trên internet cho một chủ đề cụ thể.

Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của E-E-A-T đối với chủ đề của trang. Kinh nghiệm trực tiếp quan trọng như thế nào? Các chuyên gia là ai vậy? Điều gì làm cho một nguồn có thẩm quyền cao về chủ đề này? Điều gì làm cho một website hoặc người sáng tạo nội dung đáng tin cậy về chủ đề này? Tiêu chuẩn cho E-E-A-T rất cao sẽ khác nhau tùy thuộc vào chủ đề của trang.

8.4 Ví dụ về các trang có chất lượng cao nhất

Trang web/Loại nội dungLý giải chất lượng cao nhấtĐánh giá PQ và giải thích
Highest: News 1

Bài viết trên một website báo chí
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Báo cáo về độc tính môi trường có thể tác động đáng kể đến sức khỏe và an ninh tài chính của người dân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Trang này thuộc chủ đề YMYL.

Đây là bài viết nổi bật của một tờ báo đã đạt được nhiều giải thưởng (danh tiếng rất tích cực của website).

Trang có lượng MC tổng hợp có chất lượng rất cao, bao gồm cả những bài tường thuật chuyên sâu (công sức, nội dung nguyên bản độc đáo, kỹ năng, độ chính xác hiện diện ở trang này) của các tác giả có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về báo chí điều tra (chuyên môn).
Highest: News 2

Bài viết trên một website báo chí
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng của người sáng tạo nội dung rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Đây là một bài viết trên một trang báo đã giành được nhiều giải thưởng.

Bài viết có lượng MC chất lượng rất cao, độc đáo và nguyên bản, bao gồm báo cáo điều tra chuyên sâu của hai tác giả có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về báo chí điều tra (công sức, nội dung nguyên bản độc đáo hiện diện ở trang này, kỹ năng, độ chính xác).

Các phóng viên đã lọt vào vòng chung kết của giải thưởng tin tức danh giá cho việc đưa tin điều tra về bài báo này (danh tiếng rất tích cực của những người sáng tạo nội dung).
Highest: Informational 1

Trang kiểm tra sự thật trên một website vạch trần tin đồn trên Internet

/Size..Size..Size..Size/
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng của website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Trang này nằm trên một website xác minh và vạch trần sự thật nổi tiếng, bao gồm các truyền thuyết đô thị, tin đồn trên Internet và những câu chuyện khác không rõ nguồn gốc hoặc có vấn đề (danh tiếng rất tích cực của website).

Người dùng rất hài lòng về lượng MC trên trang này khi họ muốn tìm cách xác thực một bức ảnh tuyên bố đã phát hiện ra nàng tiên cá (nỗ lực, kỹ năng kiểm tra thực tế, nội dung gốc). Người dùng có thể tin tưởng vào thông tin trên trang này do danh tiếng tích cực của website và trình độ chuyên môn cao trong việc vạch trần những câu chuyện kiểu như vậy.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dungLý giải chất lượng cao nhấtĐánh giá PQ và giải thích
Highest: Informational 2

Trang váy cưới váy dạ hội
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Trang này có MC rất làm hài lòng người dùng quan tâm đến váy cưới dạ hội. Số lượng hình ảnh dồi dào, cộng với các tùy chọn để xem theo phạm vi giá cả, kiểu dáng, v.v., là một phần khiến trang này trở nên rất hữu ích (nỗ lực được thể hiện ở độ sâu và loại nội dung).

Trang này nằm trên một website tổ chức đám cưới rất nổi tiếng (website này có danh tiếng rất tích cực).
Highest: Government agency

Thông tin về vườn quốc gia Yosemite
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Trang này có thông tin rất thú vị và hữu ích về Công viên Quốc gia Yosemite, bao gồm cảnh báo giao thông và liên kết đến các phần khác của website với thông tin bổ sung (nỗ lực, độ chính xác). Vì trang này nằm trên website chính thức của công viên quốc gia nên nó có thẩm quyền cao nhất (E-E-A-T cao nhất).
Highest: Technical 1

Thủ thuật phần mềm
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Trang này cung cấp MC rất hài lòng và hữu ích cho mục đích của trang. Bởi vì trang này nằm trên website chính thức của công ty sản xuất phần mềm nên nó có thẩm quyền cao (E-E-A-T cao nhất).
Highest: Technical 2

Kho lưu trữ Linux kernel

/Size..Size..Size..Size/
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Từ bài viết trên Wikipedia chúng ta biết rằng “Kernel.org là kho lưu trữ mã nguồn chính cho Linux kernel, nền tảng của hệ điều hành Linux phổ biến. Nó cung cấp tất cả các phiên bản của mã nguồn cho tất cả người dùng… Mục đích chính của trang này là lưu một kho lưu trữ dành cho các nhà phát triển Linux kernel (nhân Linux) và người bảo trì các bản phân phối Linux.”

Website này là nguồn thông tin có thẩm quyền nhất về Linux (E-E-A-T cao nhất) và có danh tiếng rất tích cực về chủ đề của trang.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dungLý giải chất lượng cao nhấtĐánh giá PQ và giải thích
Highest: Financial 1

Website thông tin báo cáo tín dụng
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Báo cáo tín dụng tác động đáng kể đến các lựa chọn và cơ hội tài chính của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Người dùng ở Hoa Kỳ có thể nhận báo cáo tín dụng miễn phí trên website này bằng cách cung cấp Số An sinh Xã hội của họ. Bài viết trên Wikipedia cho chúng ta biết rằng website này là “nguồn duy nhất được liên bang ủy quyền và có thẩm quyền để lấy báo cáo tín dụng miễn phí”. Website này có thẩm quyền cao nhất (E-E-A-T cao nhất) và có danh tiếng rất tích cực về thông tin báo cáo tín dụng.
Highest: Financial 2

Trang biểu mẫu thuế
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Các hình thức thuế thu nhập ảnh hưởng đáng kể đến an ninh tài chính của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Mục đích của trang này là cung cấp các biểu mẫu và ấn phẩm về thuế thu nhập. Website này đại diện cho một cơ quan của chính phủ liên bang Hoa Kỳ xử lý các vấn đề về thuế, do đó trang và các biểu mẫu đó có thẩm quyền và độ tin cậy rất cao.
Highest: Magazine Article 1

Bài viết có tiêu đề “Nỗi sợ thầm kín của giới siêu giàu”
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Bài viết này đăng trên một website tạp chí đã giành được nhiều giải thưởng của Tạp chí Quốc gia (danh tiếng rất tích cực cho loại bài báo này). Bài viết có MC chuyên sâu, nguyên bản và độc đáo (công sức, kỹ năng, nội dung gốc).
Highest: Magazine Article 2

Phỏng vấn nghệ sĩ âm nhạc

/Size..Size..Size..Size/
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Tạp chí này rất nổi tiếng và được đánh giá cao về nội dung về các nghệ sĩ và ban nhạc, đặc biệt có danh tiếng tích cực trong các cuộc phỏng vấn với các nhạc sĩ. Cuộc phỏng vấn với nghệ sĩ có nội dung nguyên bản, chuyên sâu.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dungLý giải chất lượng cao nhấtĐánh giá PQ và giải thích
Highest: Medical 1

Tính toán chỉ số BMI
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
BMI được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng để sàng lọc các vấn đề sức khỏe khác nhau và có thể tác động đáng kể đến việc điều trị y tế của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Mục đích của trang này là cung cấp công cụ tính chỉ số BMI (Chỉ số khối cơ thể) trực tuyến. Công cụ tính toán có chức năng dễ hiểu và dễ sử dụng. Trang này được tạo ra bằng nỗ lực và kỹ năng và nó hoàn thành rất tốt mục đích của mình bằng cách cung cấp MC chất lượng rất cao và làm hài lòng người sử dụng.

Website này đại diện cho một viện trực thuộc Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health). Nó có danh tiếng cực kỳ tốt và là một chuyên trang sâu về các chủ đề y tế.
Highest: Medical 2

Trang về bệnh viêm màng não
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Thông tin về bệnh viêm màng não có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Đây là trang tham khảo về bệnh viêm màng não trên một website đáng tin cậy và có thẩm quyền dành cho một nhóm nghiên cứu y tế phi lợi nhuận. Website này nổi tiếng là một trong những nguồn tài nguyên web tốt nhất về thông tin y tế.
Highest: Medical 3

Trang về bệnh cúm theo mùa
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Nhiều bệnh nhân nhập viện và tử vong xảy ra do cúm mỗi năm. Chủ đề này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Đây là trang tham khảo về bệnh cúm trên một website y tế đáng tin cậy và có thẩm quyền. Website này nổi tiếng là một trong những nguồn tài nguyên trên web tốt nhất về thông tin y tế thuộc dạng này.
Highest: Medical 4

Thông tin sức khỏe trên trang bệnh viện

/Size..Size..Size..Size/
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Thông tin về các dịch vụ và phương pháp điều trị của bệnh viện có thể tác động đáng kể đến khả năng tìm kiếm và nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Theo bài viết trên Wikipedia, bệnh viện này “hiện được coi là một trong 4 bệnh viện hàng đầu ở Hoa Kỳ theo đánh giá của U.S. News & World Report.” Người dùng có thể tin tưởng vào thông tin y tế trên website này.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dungLý giải chất lượng cao nhấtĐánh giá PQ và giải thích
Highest: Shopping

Trang mua sắm ba lô
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Mục đích của trang này là cung cấp thông tin và cho phép người dùng mua một loại ba lô học sinh cụ thể. Trang cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như 600 đánh giá của người dùng (nỗ lực, nội dung gốc).

Vì cửa hàng sản xuất mẫu ba lô này (sản phẩm độc đáo) nên họ là chuyên gia về sản phẩm, khiến trang trên website của chính họ trở nên có thẩm quyền (E-E-A-T cao nhất). Ngoài ra, cửa hàng này còn nổi tiếng là nơi sản xuất một trong những chiếc ba lô học sinh có chất lượng cao nhất và được ưa chuộng nhất trên thị trường.
Highest: Login

Trang đăng nhập của ngân hàng trực tuyến
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Việc truy cập thông tin tài chính của một người tác động đáng kể đến các quyết định tài chính và sự an toàn của một người. Đây là một chủ đề YMYL.

Trang này có chức năng đăng nhập và thông tin rõ ràng về những gì người dùng đang nhập vào. Đây là một ngân hàng lớn, nổi tiếng, có danh tiếng tốt và được đánh giá là có độ tin cậy cao.
Highest: Charity

Trang chủ của một tổ chức từ thiện
– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Cứu trợ thiên tai tác động đáng kể đến con người và xã hội trong thời kỳ khủng hoảng. Trang này thuộc chủ đề YMYL.

Đây là tổ chức từ thiện có uy tín cao theo nhiều tổ chức đánh giá về từ thiện.
Highest: PDF File

Bản đồ trường
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Tệp PDF này là bản đồ khuôn viên chi tiết của một trường đại học lớn, được lưu trữ trên website chính thức của trường đại học. Đây là một nguồn có thẩm quyền cao cho thông tin này. Bản đồ bao gồm danh sách tất cả các tòa nhà, công trình đỗ xe, bãi đỗ xe, khu vực xây dựng, v.v. (nỗ lực, kỹ năng, độ chính xác).
Highest: Recipe

Công thức làm bánh quy sô-cô-la chip trên blog công thức nấu ăn

/Size..Size..Size..Size/
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Tác giả của blog này đã ghi lại thử nghiệm sâu rộng của cô ấy với công thức bánh quy sô cô la chip (kinh nghiệm), và chuyên môn cũng như kỹ năng của cô ấy được thể hiện qua số lượng lớn MC độc đáo, nguyên bản và làm hài lòng người dùng.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dungLý giải chất lượng cao nhấtĐánh giá PQ và giải thích
Highest: Video 1

Video âm nhạc của ban nhạc OK Go cho bài hát “This Too Shall Pass”
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Đây là video chất lượng cao, được sản xuất chuyên nghiệp trên kênh chính thức của ban nhạc. Video âm nhạc thể hiện nội dung độc đáo và nguyên bản được tạo ra bởi một nghệ sĩ âm nhạc tài năng và có tay nghề cao (tài năng, kỹ năng, nỗ lực, nội dung nguyên bản).

Ngoài ra, website chia sẻ video này {{YouTube}} còn có danh tiếng tích cực trong việc lưu trữ các video âm nhạc chính thức của các ban nhạc.
Highest: Video 2

Video “Henri 2, Paw de Deux”
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng website rất tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao nhất
Đây là một video nghiệp dư được lan truyền rộng rãi, được thực hiện bởi một sinh viên trường điện ảnh về con mèo của mẹ mình. Nó đã giành được “Giải thưởng Kitty vàng” cho “Video về mèo hay nhất trên Internet” tại Liên hoan Phim Video Mèo Internet của Trung tâm Nghệ thuật Walker (Walker Art Center’s Internet Cat Video Film Festiva). Video là nội dung độc đáo và nguyên bản được tạo ra với mức độ nỗ lực cao.

Ngoài ra, website chia sẻ video này {{YouTube}} còn có danh tiếng tích cực với những video về mèo dễ thương.
Highest: Video 3

Video “Saturday Night Live / Trực tiếp Đêm Thứ Bảy” trên website của mạng truyền hình

/Size..Size..Size..Size/
– MC rất hài lòng: đạt được mục đích của trang rất tốt.

– Danh tiếng của người sáng tạo nội dung rất tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T rất cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao nhất
MC của trang video này là một tập của Saturday Night Live trên website chính thức của mạng truyền hình, đây là nguồn uy tín cung cấp nội dung này. Tập phim thể hiện nội dung gốc và chất lượng cao được tạo bởi một chương trình truyền hình đã giành được nhiều giải thưởng. Bên dưới video chính còn có rất nhiều video khác mà người dùng có thể quan tâm.

/Size..Size..Size..Size..Size/

(Nội dung gốc: trang 66 – 73 trong Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm)

Bài trước >>> Trang chất lượng cao [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Bài tiếp >>> Tiêu chí chất lượng trang cho các loại trang cụ thể [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lưu ý: bản dịch đã được kiểm tra để hạn chế sai sót, nhưng tôi không đảm bảo nó chính xác 100%. Vui lòng đối chiếu với nội dung gốc tiếng Anh khi cần thiết.

Viết một bình luận