Categories SEO

Trang có chất lượng cao [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

EEAT 12

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác.

7.0 Trang có chất lượng cao

Các trang chất lượng Cao phục vụ mục đích có lợi và đạt được mục đích đó tốt. Các trang chất lượng cao tồn tại với hầu hết mọi mục đích có lợi mà bạn có thể tưởng tượng ra được, từ việc cung cấp thông tin đến bán sản phẩm, rồi nội dung hài hước cho đến trình diễn nghệ thuật.

Để xác định các trang chất lượng Cao, hãy bắt đầu bằng cách xem xét những điều sau:

Xem xét ban đầu Trang chất lượng Cao
Mục đích của trang Các trang chất lượng Cao có mục đích hữu ích.
Khả năng trang gây hại như được mô tả trong các nguyên tắc này Các trang chất lượng Cao dự kiến sẽ không gây hại.
Chủ đề của trang, loại website và mức độ áp dụng tiêu chuẩn YMYL Một trang về bất kỳ chủ đề nào hoặc bất kỳ loại website nào đều có thể đủ điều kiện ở mức xếp hạng Cao.

Cần giám sát đặc biệt các trang về chủ đề YMYL hoặc các website yêu cầu mức độ tin cậy cao, chẳng hạn như các cửa hàng trực tuyến.
Tiêu đề của trang Các trang chất lượng cao có tiêu đề tóm tắt trang.
Vai trò của Quảng cáo và SC trên trang Quảng cáo và SC không chặn hoặc can thiệp đáng kể vào MC trên các trang chất lượng Cao.

Hãy nhớ: Nhiều website cần kiếm tiền để chia sẻ nội dung với người dùng. Chỉ sự hiện diện hay vắng mặt của Quảng cáo không phải là yếu tố cần cân nhắc để đánh giá PQ.
Thông tin được cung cấp bởi website và người tạo nội dung

/Size..Size..Size..Size/
Các trang chất lượng Cao có đầy đủ thông tin về website và người tạo nội dung phù hợp với mục đích của trang. Đối với các cửa hàng hoặc website xử lý giao dịch tài chính, hãy kiểm tra thông tin dịch vụ khách hàng (customer service information).

Quan trọng: Đối với nội dung cá nhân được chia sẻ trên các diễn đàn hoặc nền tảng mạng xã hội, bí danh hoặc tên người dùng là đủ.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Tiếp theo, đánh giá trang để xác định xem tiêu chí xếp hạng Cao có thể áp dụng cho nó hay không:

Đánh giá chất lượng trang Cao Trang chất lượng Cao phải thể hiện ít nhất một trong những điều sau
Chất lượng MC MC được tạo ra với mức độ nỗ lực, độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng cao để trang đạt được mục đích của mình.
Danh tiếng của website và người sáng tạo nội dung Danh tiếng tích cực của website cho chủ đề của trang.

Danh tiếng tích cực của người sáng tạo nội dung đối với chủ đề của MC.
Độ tin cậy của trang: E-E-A-T

/Size..Size..Size..Size/
Mức độ E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

7.1 Nội dung chính có chất lượng cao

MC chất lượng cao sẽ làm hài lòng người truy cập trang. MC chất lượng cao thể hiện bằng chứng về nỗ lực, sự độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng. Đối với các trang thông tin, MC chất lượng cao phải chính xác và nhất quán với sự đồng thuận vững chắc của chuyên gia khi nó có sự đồng thuận đó. Có tiêu chuẩn cao! Nếu bạn không chắc liệu nội dung đó có chất lượng cao hay không, hãy thử tìm các trang khác có cùng chủ đề để giúp hiệu chỉnh đánh giá của bạn: các trang “điển hình / typical” và “trung bình / average” về một chủ đề thường có MC chất lượng Trung bình (không Cao).

Để giúp định hình các tiêu chuẩn của bạn, dưới đây là một số ví dụ về MC chất lượng cao tương phản với MC chất lượng thấp:

MC chất lượng cao: Chi tiết và ví dụ MC chất lượng thấp: Chi tiết và ví dụ
Mức độ nỗ lực cao: Website hoặc người tạo nội dung đã làm việc chăm chỉ để tạo ra nội dung đạt được mục đích của trang. MC được tổ chức, biên tập và tuyển chọn tốt để hỗ trợ mục đích.

– Một bài báo có độ chính xác, sâu sắc và rõ ràng.

– Trang Hỏi đáp hoặc bài đăng trên diễn đàn với nhiều cuộc thảo luận có ý nghĩa của nhiều người tham gia.

– Trang hướng dẫn chế tạo được tổ chức tốt với những chỉ dẫn rõ ràng, hữu ích để những người khác có thể chế tạo thành công.
Mức độ nỗ lực thấp: MC có dấu hiệu thiếu nỗ lực của website hoặc người sáng tạo nội dung.

– Thiếu sự quản lý hoặc chỉnh sửa: Nội dung giúp trang đạt được mục đích nhưng lại bị trộn lẫn với nội dung gây mất tập trung hoặc nội dung bổ sung (filler) ít hữu ích hơn.

– Thiếu sáng tạo nội dung: Một bài đăng trên diễn đàn có ít thảo luận hoặc chỉ có nhận xét hời hợt.

– Thiếu tổ chức: Một trang hướng dẫn chế tạo có rất nhiều “phần bổ sung” vô ích ở phía trên và ít nỗ lực giải thích cách làm đồ thủ công (mục đích của trang) ở phía dưới.
Tính độc đáo cao

– MC trên website là duy nhất hoặc nguyên bản.

– Ảnh hoặc đoạn phim gốc do website hoặc người tạo nội dung sản xuất.

– Nội dung trên trang là độc đáo, thể hiện góc nhìn riêng của người sáng tạo nội dung, chẳng hạn như góc nhìn cá nhân dựa trên trải nghiệm trực tiếp.
Tính độc đáo thấp

– Thông tin được tóm tắt từ các nguồn khác với ít giá trị gia tăng.

– Ảnh hoặc video đến từ các nguồn khác.

– Tóm tắt quan điểm của người khác, chẳng hạn như tóm tắt các đánh giá sản phẩm do người khác viết.
Trình độ tài năng hoặc kỹ năng cao

– MC thể hiện tài năng của người sáng tạo, ví dụ: video quay cảnh một người sáng tạo nội dung tài năng đang nhảy múa.

– MC cho phép trang đạt được mục đích tốt vì người sáng tạo nội dung có tài năng hoặc kỹ năng, ví dụ: bài viết hướng dẫn cách sửa ống nước của một thợ sửa ống nước lành nghề.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Trình độ tài năng hoặc kỹ năng thấp

– Việc thiếu tài năng hoặc kỹ năng phù hợp sẽ ngăn cản trang đạt được mục đích của nó, ví dụ: một bài viết hướng dẫn về hệ thống ống nước của một người không có kỹ năng cần thiết để giải thích chính xác các bước.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

7.2 Danh tiếng tích cực

Danh tiếng tích cực của website có thể là lý do để xếp hạng Cao nếu website chịu trách nhiệm về MC. Nếu website không chịu trách nhiệm về MC (ví dụ: bài đăng trên các website mạng xã hội hoặc diễn đàn), danh tiếng tích cực của (những) người sáng tạo nội dung có thể là lý do để được xếp hạng Cao.

Đối với các chủ đề không thuộc YMYL, thông tin danh tiếng có thể ít quan trọng hơn. Mức độ phổ biến, mức độ tương tác của người dùng và đánh giá của người dùng có thể được coi là bằng chứng về danh tiếng của các website không phải YMYL: các website có thể được coi là có danh tiếng tích cực nếu chúng phổ biến và nổi tiếng về chủ đề hoặc loại nội dung tương ứng.

Hãy nhớ: Nhiều website nhỏ hơn và người bình thường có rất ít thông tin về danh tiếng. Một trang vẫn có thể nhận được xếp hạng Cao nếu không có thông tin về danh tiếng.

7.3 Mức độ E-E-A-T cao

Tùy thuộc vào mục đích của trang, chủ đề và loại website, trang có thể yêu cầu mức E-E-A-T cao để đạt được mục đích tốt và được coi là Chất lượng cao. Các trang có E-E-A-T cao là đáng tin cậy hoặc rất đáng tin cậy.

Kinh nghiệm có giá trị cho hầu hết mọi chủ đề. Các bài đăng trên mạng xã hội và các cuộc thảo luận trên diễn đàn thường có Chất lượng cao khi mọi người tham gia chia sẻ trải nghiệm của họ. Từ việc viết các bản giao hưởng đến đánh giá các thiết bị gia dụng, trải nghiệm trực tiếp có thể tạo nên một bài đăng trên mạng xã hội hoặc trang thảo luận có chất lượng Cao.
Chuyên môn là cần thiết để đáp ứng nội dung về nhiều chủ đề khác nhau, từ sở thích như chụp ảnh cho đến các chủ đề YMYL, chẳng hạn như khai báo thuế. Hãy suy nghĩ về chủ đề của trang và những kiến thức chuyên môn cần thiết để tạo ra nội dung đáng tin cậy và thỏa mãn. Có nhiều loại chuyên môn không chính thức có thể được quan sát thấy trong MC của nó.
Các trang có Thẩm quyền của tất cả các kiểu nội dung khác nhau đều có thể được tìm thấy được. Các website về thuế của chính phủ là nguồn có thẩm quyền cho các biểu mẫu thuế. Các doanh nghiệp và tổ chức địa phương có thể là nguồn thông tin địa phương đáng tin cậy. Khi xem một trang hoặc website, hãy xem xét liệu nó có được coi là nguồn đáng tin cậy và có thẩm quyền cho loại thông tin mà nó đang trình bày hay không.
Sự tin cậy đặc biệt quan trọng đối với các trang Chất lượng cao liên quan đến việc xử lý các giao dịch tài chính hoặc đề cập đến các chủ đề YMYL. Ngay cả khi chủ đề không phải là YMYL, vẫn có thể cần có sự tin tưởng; ví dụ: đánh giá sản phẩm và các trang cung cấp lời khuyên cho người khác yêu cầu một mức độ tin cậy nhất định nào đó. Mặc dù không phải tất cả các trang đều yêu cầu mức độ tin cậy cao, nhưng một trang đáng tin cậy thường mang lại cảm giác hài lòng.

Hãy suy nghĩ về chủ đề của trang. Loại E-E-A-T nào cần thiết để trang đạt được mục đích của nó?

7.4 Ví dụ về các trang có chất lượng cao

Xếp hạng chất lượng cao
Trang web/Loại nội dung Lý giải chất lượng cao Đánh giá PQ và giải thích
High: News 1

Trang chủ của một tờ báo
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Tin tức trên trang chủ của một tờ báo thường có những chủ đề có tác động lớn đến xã hội. Đây là một chủ đề YMYL.

Đây là trang chủ của một tờ báo đã giành được nhiều giải thưởng danh giá và có tiếng tăm tích cực về việc đưa tin khách quan. Các bài viết trên trang chủ là báo cáo gốc của các nhà báo chuyên nghiệp (công sức, kỹ năng và nội dung nguyên bản hiện diện ở trang này).
High: News 2

Bài viết bình luận trên một website báo chí
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Đây là bài ý kiến được viết bởi Ban biên tập tờ báo lớn nhất bang Minnesota của Mỹ. Trang này được dán nhãn rõ ràng là một bài bày tỏ ý kiến, chào mừng một huấn luyện viên bóng đá mới đến với Đại học Minnesota. Đây là nội dung nguyên bản duy nhất, của riêng site này, và nó được tạo ra bởi một ban biên tập lành nghề có chuyên môn về viết ý kiến xã luận.
High: Government agency

Trang Đồng hồ chính thức của Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ
– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.
Xếp hạng chất lượng cao
Mục đích của trang này là hiển thị thời gian chính thức của Đồng hồ chính của Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ (US Naval Observatory Master Clock) ở 7 múi giờ khác nhau.

Trang hiển thị thông tin đồng hồ một cách rõ ràng, định dạng dễ đọc. Đài quan sát Hải quân rất đáng tin cậy và có thẩm quyền đối với loại thông tin này.
High: Humor

Bài viết trên một website hài hước
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Website này nổi tiếng với những bài viết hài hước, châm biếm. Đây là một ví dụ dễ thương về một bài viết hài hước và thỏa mãn (tài năng, kỹ năng và nội dung độc đáo hiện diện ở site này).
High: Small business 1

Nhà hàng cá & khoai tây chiên địa phương

/Size..Size..Size..Size/
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao
Đây là trang “about us / về chúng tôi” trên website của một nhà hàng. Trang này cung cấp thông tin về thời điểm nhà hàng mở cửa và những gì du khách có thể mong đợi. Các trang khác trên website cung cấp thông tin về nhà hàng bao gồm địa chỉ, thực đơn, thông tin liên hệ khác, v.v. Website là nguồn cung cấp thông tin về chính nó (có thẩm quyền). MC có chất lượng cao (nỗ lực, nội dung nguyên bản hiện diện ở trang này).

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dung Lý giải chất lượng cao Đánh giá PQ và giải thích
High: Small business 2

Trung tâm bảo quản địa phương
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Đây là phần Tin tức và Cập nhật của một trung tâm bảo quản địa phương bán gia cầm, rau củ, v.v. (chuyên môn). MC có chất lượng cao (nỗ lực, nội dung nguyên bản hiện diện ở trang này).

Lưu ý: Ví dụ này đã được thêm vào năm 2014 nên “Tin tức và cập nhật” được xem là đã kịp thời.
High: Blog post

Bài viết về xe đẩy thuộc chủ đề nuôi dạy con cái
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng tích cực của người tạo nội dung cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Đây là một bài blog trên một tờ báo đã giành được nhiều giải thưởng danh giá. Tác giả của bài đăng trên blog này đã được biết đến như một chuyên gia về các vấn đề nuôi dạy con cái (chuyên môn) và là người đóng góp thường xuyên cho trang này cũng như các website truyền thông khác (danh tiếng của người sáng tạo nội dung là tích cực). MC thể hiện nỗ lực và nguyên bản.
High: Shopping 1

Trang mua sắm ba lô trên website cửa hàng nổi tiếng
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Mục đích của trang này là cho phép người dùng mua ba lô học sinh. Trang này cung cấp nhiều lựa chọn ba lô khác nhau và một số trong đó có đánh giá của người dùng.

Đây là nhà bán hàng nổi tiếng, uy tín, có thông tin chăm sóc khách hàng chi tiết trên trang nên rất đáng tin cậy (Trust). MC thể hiện nỗ lực và các sản phẩm bán trên website này đạt được tiêu chí về tính độc đáo (nỗ lực, nội dung nguyên bản).
High: Shopping 2

Bán đồ trang trang trí phòng tắm trên website dạng cửa hàng
– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Công ty này bán dòng sản phẩm nội thất và phụ kiện cao cấp, thời trang dành cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Nó có danh tiếng tích cực và chuyên môn về các loại hàng hóa cụ thể này. Nhiều sản phẩm được bán trên website này là độc đáo và khác biệt.
High: Video 1

Video Trực tiếp Đêm Thứ Bảy / Saturday Night Live trên một website video

/Size..Size..Size..Size/
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao
MC của trang video này là một tập của chương trình Saturday Night Live, thể hiện nội dung gốc được sản xuất bởi một tổ chức tài năng, có kinh nghiệm và chuyên môn sản xuất các chương trình truyền hình hài hước.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dung Lý giải chất lượng cao Đánh giá PQ và giải thích
High: Video 2

Video “Anh chàng kỹ thuật viên hướng dẫn chăm sóc mèo”
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– E-E-A-T cao cho mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Đây là video hài hước, chất lượng cao, minh họa cách chăm sóc đúng cách và thực tế cho mèo cưng (nội dung gốc, tài năng). Hai kỹ thuật viên trong video đều rất có kinh nghiệm trong việc nuôi mèo (Experience). Đối với một video hài hước như video này, kinh nghiệm (chứ không phải chuyên môn chính thức về chăm sóc mèo) là đủ để video có E-E-A-T cao.
High: Game

Trò chơi trực tuyến
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

Xếp hạng chất lượng cao
Trò chơi có tính hấp dẫn cao với nhiều cấp độ có thể giúp trẻ giải trí hàng giờ (nỗ lực, nội dung gốc, tài năng và kỹ năng thiết kế trò chơi). Website này có danh tiếng tích cực trong việc giáo dục trẻ em về động vật và trò chơi động vật đặc biệt này phù hợp với danh tiếng đó.
High: Encyclopedia

Bài viết bách khoa toàn thư về Nội chiến Hoa Kỳ

/Size..Size..Size..Size/
– MC thỏa mãn: đạt được mục đích của trang tốt.

– Danh tiếng website tích cực cho chủ đề của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng cao
Đây là một bài viết chi tiết về Nội chiến Hoa Kỳ. Các trích dẫn hỗ trợ E-E-A-T của bài viết này.

Có một lượng lớn nội dung nguyên gốc, có chiều sâu (nỗ lực, độ chính xác). Website này nổi tiếng là một nguồn tài nguyên tốt để tìm kiếm vô số thông tin thường được biết đến về các chủ đề như chủ đề này.

Lưu ý: Mặc dù phần lớn nội dung hiển thị trên trang dành cho thiết bị di động nhưng chúng tôi coi nội dung bên dưới các tiêu đề (mà bạn cần mở rộng để xem đầy đủ) là một phần của MC. (Để xem ảnh chụp màn hình, bạn sẽ cần phóng to hình ảnh.)

/Size..Size..Size..Size..Size/

(Nội dung gốc: trang 60 – 65 trong Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm)

Bài trước >>> Trang có chất lượng trung bình [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Bài tiếp >>> Trang có chất lượng cao nhất [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lưu ý: bản dịch đã được kiểm tra để hạn chế sai sót, nhưng tôi không đảm bảo nó chính xác 100%. Vui lòng đối chiếu với nội dung gốc tiếng Anh khi cần thiết.

Back to Top