Categories SEO

Trang có chất lượng trung bình [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

EEAT 11

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác.

6.0 Trang có chất lượng trung bình

Các trang Trung bình có mục đích hữu ích và đạt được mục đích của chúng. Không có gì sai (nothing wrong) với các trang có chất lượng Trung bình. Khả năng cao là bạn sẽ gặp nhiều trang chất lượng Trung bình trong nhiệm vụ xếp hạng PQ.

Để xác định các trang có chất lượng Trung bình, hãy bắt đầu bằng cách xem xét những điều sau:

Xem xét ban đầu Trang có chất lượng Trung bình
Mục đích của trang Các trang chất lượng Trung bình có mục đích có lợi hoặc không có hại.
Khả năng trang gây hại như được mô tả trong các nguyên tắc này Các trang có chất lượng Trung bình dự kiến sẽ không gây hại.
Chủ đề của trang, loại website và mức độ áp dụng tiêu chuẩn YMYL Một trang về bất kỳ chủ đề nào hoặc bất kỳ loại website nào đều có thể đủ điều kiện cho xếp hạng Trung bình.

Cần có sự giám sát đặc biệt với các trang về chủ đề YMYL hoặc các website yêu cầu mức độ tin cậy cao, chẳng hạn như cửa hàng trực tuyến.
Tiêu đề của trang Các trang chất lượng Trung bình có tiêu đề tóm tắt (summarize) trang.
Vai trò của Quảng cáo và SC trên trang Quảng cáo và SC không chặn hoặc can thiệp đáng kể vào MC trên các trang có chất lượng Trung bình.

Hãy nhớ: Nhiều website cần kiếm tiền để chia sẻ nội dung với người dùng. Chỉ sự hiện diện hay vắng mặt của Quảng cáo không phải là yếu tố cần cân nhắc để đánh giá PQ.
Thông tin được cung cấp bởi website và người tạo nội dung

/Size..Size..Size..Size/
Các trang chất lượng trung bình có đầy đủ thông tin về website và người tạo nội dung cho mục đích của trang. Đối với các cửa hàng hoặc website xử lý giao dịch tài chính, hãy kiểm tra thông tin dịch vụ khách hàng.

Quan trọng: Đối với nội dung cá nhân được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội hoặc diễn đàn, bí danh hoặc tên người dùng là đủ.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Tiếp theo, đánh giá trang để xác định xem tiêu chí dành cho xếp hạng Trung bình có áp dụng được hay không:

Đánh giá chất lượng trang trung bình Tiêu chí chất lượng Trung bình
Chất lượng MC MC được tạo ra với đầy đủ nỗ lực, tính độc đáo, tài năng hoặc kỹ năng để trang đạt được mục đích của mình.
Danh tiếng của website và người sáng tạo nội dung Không đặc biệt tích cực cũng không đặc biệt tiêu cực: Thông tin danh tiếng được tìm thấy về website hoặc người tạo nội dung không đáng lo ngại, nhưng không đủ tích cực để biện minh/lý giải cho xếp hạng cao hơn.
Độ tin cậy của trang: E-E-A-T

/Size..Size..Size..Size/
Mức E-E-A-T phù hợp với mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

6.1 Các loại trang có chất lượng trung bình

Có hai loại trang chất lượng trung bình:

Loại trang Trung bình Miêu tả
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt Tất cả các cân nhắc và tiêu chí về Chất lượng Trang Trung bình đều được áp dụng.
Hỗn hợp, nhưng có một số phẩm chất đáng giá

/Size..Size..Size..Size/
Trang hoặc website có một số dấu hiệu Chất lượng Cao (E-E-A-T, chất lượng MC, danh tiếng tích cực) nhưng cũng có một dấu hiệu hoặc dấu hiệu nhẹ là Chất lượng Thấp.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Quan trọng: Để một trang nhận được xếp hạng cao hơn Trung bình, trang đó phải đáp ứng các tiêu chí được mô tả trong các phần tiếp theo về Chất lượng trang CaoCao nhất. Để một trang nhận được xếp hạng thấp hơn Trung bình, trang đó phải đáp ứng các tiêu chí về chất lượng trang Thấp hoặc Thấp nhất. Trung bình là xếp hạng áp dụng cho nhiều trang bạn sẽ gặp trong nhiệm vụ xếp hạng PQ: nhiều trang không có gì sai nhưng không đại diện cho nội dung có chất lượng cao hoặc cao nhất hiện có trên thế giới trực tuyến.

6.2 Ví dụ về các trang có chất lượng trung bình

Trang web/Loại nội dung Lý giải cho chất lượng trung bình Đánh giá PQ và giải thích
Medium: Encyclopedia

Bài viết Wikipedia về ngọc trai baroque
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng trung bình
Đây là một bài viết ngắn trên Wikipedia về ngọc trai baroque, một chủ đề khá hẹp. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực dưới dạng nội dung thú vị và có ý nghĩa.
Medium: Humor

Trang từ một website hài hước
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng trung bình
Trang này đến từ một website hài hước khuyến khích người dùng đăng ảnh có vẽ miệng. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực dưới hình thức thảo luận, tương tác hoặc nhận xét từ những người dùng khác.
Medium: Entertainment 1

Bài viết về chương trình “Keeping Up with the Kardashians”

/Size..Size..Size..Size/
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng trung bình
Trang này nằm trên một website dành riêng cho tin tức giải trí. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực dưới dạng nội dung thú vị và mang tính giải trí, hình ảnh nguyên bản, v.v.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Trang web/Loại nội dung Lý giải cho chất lượng trung bình Đánh giá PQ và giải thích
Medium: Entertainment 2

Bài viết về Miley Cyrus
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng trung bình
Trang này là từ một website tin tức/giải trí. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực dưới dạng nội dung thú vị và mang tính giải trí, hình ảnh nguyên bản, v.v.
Medium: Lyrics

Lời bài hát của bài hát “Never You/Fear Love”
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng trung bình+
Có rất nhiều website về lời bài hát có nội dung tương tự. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực tạo ra độ sâu cho nội dung, tính độc đáo, v.v.
Medium: Recipe 1

Món gà-hầm-Mexi trên một trang báo
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

Xếp hạng chất lượng trung bình
Công thức này được đóng góp bởi một tác giả sách dạy nấu ăn. Tuy nhiên, trang này không có SC liên quan đến mục đích của trang, chẳng hạn như đánh giá hoặc liên kết đến các công thức nấu ăn khác, v.v. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực ở dạng hình ảnh gốc hoặc nhận xét từ người dùng đã làm theo công thức.
Medium: Recipe 2

Công thức làm bánh phủ anh đào

/Size..Size..Size..Size/
Không có gì sai, nhưng không có gì đặc biệt

– MC phù hợp: đạt được mục đích của trang.

/Size..Size..Size..Size/

Xếp hạng chất lượng trung bình
Website này được biết đến với nội dung chất lượng cao về động vật và môi trường {{Ý là trang này không có chuyên môn về việc làm bánh}}. Trang cụ thể này có công thức nấu ăn cho trẻ em. Không có nhiều MC hay SC. Trang này đạt được mục đích nhưng không biểu hiện các đặc điểm liên quan đến xếp hạng Cao, chẳng hạn như nỗ lực dưới dạng các bước chi tiết hơn hoặc tạo ra cảm hứng.

/Size..Size..Size..Size..Size/

(Nội dung gốc: trang 57 – 59 trong Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm)

Bài trước >>> Trang có chất lượng thấp [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Bài tiếp >>> Trang có chất lượng cao [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lưu ý: bản dịch đã được kiểm tra để hạn chế sai sót, nhưng tôi không đảm bảo nó chính xác 100%. Vui lòng đối chiếu với nội dung gốc tiếng Anh khi cần thiết.

Back to Top