Trang có chất lượng thấp nhất [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác.

4.0 Trang có chất lượng thấp nhất

Các trang có chất lượng thấp nhất là không đáng tin cậy, lừa đảo, có hại cho mọi người hoặc xã hội hoặc có những đặc điểm không mong muốn khác. Các yếu tố cần cân nhắc cho Chất lượng thấp nhất bao gồm chất lượng của MC (nội dung chính), danh tiếng, E-E-A-T, v.v., nhưng có những bước kiểm tra đặc biệt mà bạn sẽ cần phải hoàn thành trước tiên.

Xin nhắc lại, rằng đây là các bước được dùng để thực hiện xếp hạng PQ (chất lượng trang):

 1. Đánh giá mục đích thực sự của trang. Nếu website hoặc trang có mục đích gây hại hoặc được thiết kế để đánh lừa mọi người về mục đích thực sự của nó thì trang đó phải được xếp hạng Thấp nhất.
 2. Đánh giá khả năng gây hại của trang như được mô tả trong các nguyên tắc này. Các website hoặc trang có hại cho mọi người hoặc xã hội, không đáng tin cậy hoặc spam như được chỉ định trong các nguyên tắc này sẽ nhận được xếp hạng Thấp nhất.
 3. Mặt khác, xếp hạng PQ dựa trên mức độ trang đạt được mục đích của mình bằng cách sử dụng các tiêu chí được nêu trong các nguyên tắc này.

Bước 1 và 2 là quy trình sàng lọc để nhanh chóng phát hiện nội dung có hại trước khi áp dụng các biện pháp cân nhắc PQ khác.

Để xác định các trang có chất lượng Thấp nhất, hãy bắt đầu bằng cách xem xét những điều sau:

Xem xét ban đầuTrang chất lượng Thấp nhất
Mục đích của trangXếp hạng Thấp nhất là bắt buộc nếu trang có mục đích gây hại hoặc nếu nó được thiết kế để đánh lừa mọi người về mục đích thực sự của nó hoặc ai chịu trách nhiệm về nội dung trên trang.
Khả năng trang gây hại như được mô tả trong các nguyên tắc nàyBắt buộc phải xếp hạng Thấp nhất nếu MC gây hại cho bản thân hoặc người khác, gây hại cho các nhóm cụ thể hoặc chứa thông tin sai lệch có hại.
Chủ đề của trang, loại website và mức độ áp dụng tiêu chuẩn YMYL

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Một trang về bất kỳ chủ đề nào hoặc bất kỳ loại website nào đều có thể đủ điều kiện xếp hạng ở mức Thấp nhất.

Giám sát đặc biệt các trang hoặc website cần mức độ tin cậy cao, chẳng hạn như cửa hàng trực tuyến, website y tế hoặc tin tức về các vấn đề dân sự quan trọng.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Tiếp theo, đánh giá trang để xác định xem có áp dụng bất kỳ tiêu chí nào cho xếp hạng Thấp nhất hay không:

Đánh giá chất lượng trang Thấp nhấtBất kỳ một trong những điều sau đây sẽ là lý do giải thích cho mức xếp hạng Thấp nhất
Chất lượng MC– Trang này bị tấn công, phá hủy hoặc bị spam.

– Trang này vô nghĩa hoặc không có ý nghĩa.

– MC được sao chép, được tạo tự động hoặc được tạo theo các cách khác mà không cần nỗ lực đầy đủ.

– MC được tạo ra với rất ít nỗ lực, ít sự độc đáo, ít tài năng hoặc kỹ năng nên trang này không đạt được mục đích của nó.
Tiêu đề của trangTiêu đề trang cực kỳ gây hiểu nhầm, gây sốc hoặc phóng đại.
Vai trò của Quảng cáo và SC trên trangMC bị cố tình cản trở hoặc che khuất do Quảng cáo, SC, trang xen kẽ, liên kết tải xuống hoặc nội dung khác đem lại lợi ích cho chủ sở hữu website nhưng không có lợi cho người truy cập website.
Thông tin được cung cấp bởi website và người tạo nội dungHoàn toàn thiếu thông tin về người chịu trách nhiệm về website và nội dung của nó đối với các trang YMYL hoặc các trang khác yêu cầu sự tin cậy.
Danh tiếng của website và người sáng tạo nội dungDanh tiếng rất tiêu cực, bao gồm danh tiếng về hành vi độc hại hoặc có hại.
Độ tin cậy của trang: E-E-A-T

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
– Trang hoặc website đó rất không đáng tin cậy.

– Việc thiếu kinh nghiệm, chuyên môn, thẩm quyền hoặc sự tin cậy khiến trang không đạt được mục đích.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

4.1 Các loại trang có chất lượng thấp nhất

Có nhiều biến thể và hình thức khác nhau mà các trang Thấp nhất có thể có. Để giúp bạn theo dõi, bảng bên dưới sắp xếp các trang Thấp nhất thành ba danh mục chính: Có hại (Harmful), Không đáng tin cậy (Untrustworthy) và Spam. Các danh mục này có thể trùng lặp (ví dụ: các trang chứa thông tin gây hiểu lầm thì có hại và cũng không đáng tin cậy).

Loại trang thấp nhấtSự miêu tảPhần tham khảo
Có hại cho bản thân hoặc cá nhân khácCác trang khuyến khích, mô tả, kích động hoặc trực tiếp gây tổn hại về thể chất, tinh thần, cảm xúc hoặc tài chính cho bản thân hoặc các cá nhân khác.

Những ví dụ bao gồm:
– Hướng dẫn chi tiết cách tự tử.
– Hướng dẫn chi tiết, thực tế và nghiêm túc được viết với mục đích giúp ai đó phạm tội giết người.


Phần 4.2
Có hại cho các nhóm cụ thểCác trang khuyến khích, dung túng hoặc kích động bạo lực hoặc thù hận chống lại một Nhóm người cụ thể (như được định nghĩa trong Phần 4.3).

Những ví dụ bao gồm:
– Nội dung khuyến khích bạo lực hoặc đối xử tệ bạc đối với một Nhóm người cụ thể.
– Nội dung có định kiến cực kỳ phản cảm/mất nhân tính đối với một Nhóm người cụ thể.
Phần 4.3
Thông tin sai lệch có hạiCác trang đưa thông tin sai lệch đến mọi người theo cách có thể gây hại.

Những ví dụ bao gồm:
– Thông tin có hại rõ ràng không chính xác có thể dễ dàng bị bác bỏ bởi những sự thật đơn giản và được chấp nhận rộng rãi.
– Các lý thuyết/tuyên bố có hại không có căn cứ và không có cơ sở trên bất kỳ sự kiện hoặc bằng chứng hợp lý nào.
Phần 4.4
Các trang web không đáng tin cậyCác trang hoặc website lừa đảo hoặc có đặc điểm không đáng tin cậy.

Những ví dụ bao gồm:
– Các trang hoặc website có mục đích hoặc thiết kế lừa đảo.
– Các trang hoặc website được thiết kế để thao túng mọi người thực hiện các hành động có lợi cho website hoặc tổ chức khác đồng thời lại gây tổn hại cho bản thân, người khác hoặc Nhóm người cụ thể.Phần 4.5
Trang web spam

/Size..Size..Size..Size/
Các trang có đặc điểm webspam như được xác định trong GoogleSearch Essentials Guidelines và/hoặc Mục 4.6 của các nguyên tắc này .

Những ví dụ bao gồm:
– Các trang được tạo có chủ ý không có MC hoặc MC vô nghĩa.
– Các trang bị tấn công, bị phá hoại hoặc bị spam.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/


Phần 4.6

/Size..Size/

Quan trọng: Có rất nhiều nội dung mà nhiều người sẽ thấy gây tranh cãi, phiến diện hoặc khó chịu nhưng lại không đáp ứng tiêu chí Thấp nhất như được mô tả trong các nguyên tắc này. Bạn hãy sử dụng phán đoán của mình để tuân theo các tiêu chuẩn được nêu trong Phần 4.0 thay vì dựa vào ý kiến cá nhân.

4.2 Có hại cho bản thân hoặc cá nhân khác

Sử dụng xếp hạng Thấp nhất cho các trang có nội dung khuyến khích, mô tả, kích động hoặc trực tiếp gây hại cho bản thân hoặc cá nhân khác.

Tác hại bao gồm tổn hại về thể chất, tinh thần, cảm xúc hoặc tài chính đối với con người. Các Trang sẽ bị coi là Có hại cho Bản thân hoặc Cá nhân Khác nếu chúng trực tiếp cố gắng làm hại mọi người; khuyến khích hành vi có thể gây hại; mô tả nội dung cực kỳ bạo lực hoặc đẫm máu mà không có mục đích mang lại lợi ích/giáo dục; hoặc nói cách khác là gây tổn thương nghiêm trọng cho những người xem trang đó.

Các trang không nhất thiết phải gây hại cho tất cả mọi người thì mới bị coi là Có hại cho bản thân hoặc các cá nhân khác. Những người khác nhau có mức độ dễ bị lừa đảo, nhận thức về những mối nguy hiểm tiềm ẩn khác nhau (ví dụ: những hành động nguy hiểm được mô tả trong video đóng thế) và khả năng chấp nhận xem nội dung bạo lực/gây rối. Nếu có khả năng hợp lý rằng việc xem một trang cụ thể sẽ gây hại cho những người dễ bị tổn thương nhất thì điều đó vẫn phải được coi là có hại.

Các trang được tạo với mục đích có lợi là báo cáo, thảo luận hoặc thông báo về các hành động hoặc sự kiện có hại (ví dụ: giải trí hư cấu, tin tức có uy tín, giáo dục) thường không bị coi là Có hại cho Bản thân hoặc các Cá nhân khác. Ví dụ: việc vận động nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến các hành động hoặc sự kiện có hại trong thế giới thực (chẳng hạn như trang web mô tả cuộc biểu tình phản đối bạo lực gia đình) sẽ không bị coi là Có hại cho Bản thân hoặc các Cá nhân khác.

Dưới đây là một số ví dụ so sánh về nội dung có hại và không có hại cho bản thân hoặc các cá nhân khác:

Có hại cho bản thân hoặc cá nhân khácKHÔNG gây hại cho bản thân hoặc cá nhân khác
– Kích động bạo lực đối với các cá nhân khác.

– Đe dọa tử vong nghiêm trọng hoặc đe dọa nghe có vẻ thực tế.

– Tiết lộ thông tin cá nhân của người khác với mục đích xấu nhằm nhắm mục tiêu vào họ hoặc thúc đẩy hành vi quấy rối đối với họ (ví dụ: “doxxing”).

– Thông tin hướng dẫn mô tả cách thực hiện hành vi bạo lực theo cách dễ lặp lại.

– Ủng hộ, tôn vinh hoặc tầm thường hóa bạo lực và hành động tàn bạo hoặc chê bai nạn nhân của bạo lực/sự tàn bạo.

– Mô tả hoặc quảng bá thông tin tạo điều kiện hoặc dẫn đến tổn hại nghiêm trọng cho mọi người hoặc các cuộc thảo luận nhằm bào chữa cho việc lạm dụng con người.

– Khuyến khích hành vi không an toàn hoặc giảm thiểu đáng kể rủi ro của các hoạt động vốn nguy hiểm (ví dụ: tiêu thụ sản phẩm tẩy rửa gia dụng).

– Nội dung khuyến khích tự tử hoặc gây biếng ăn. Nội dung khuyến khích mọi người thực hiện hành vi có thể dẫn đến nhập viện hoặc tử vong.

– Lời khuyên liên quan đến sức khỏe trái ngược với sự đồng thuận cao của chuyên gia và có thể gây tổn hại nghiêm trọng hoặc có thể ngăn cản ai đó thực hiện điều trị có tính sống còn.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
– Miêu tả bạo lực trong phim hành động.

– Một câu chuyện tin tức về các sự kiện bạo lực.

– Nội dung mang tính giáo dục có thể mô tả bạo lực hoặc hình ảnh thô tục.

– Lời giải thích về các trò gian lận nhằm nâng cao nhận thức về chúng.

– Mô tả các hoạt động nguy hiểm theo cách ngăn cản người khác cố gắng thực hiện điều tương tự (chẳng hạn như giải thích rõ ràng các rủi ro, mô tả kiến thức chuyên môn và thiết bị cần thiết, v.v.)

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

4.3 Có hại cho các nhóm người cụ thể

Sử dụng xếp hạng Thấp nhất cho các trang quảng bá, dung túng hoặc kích động thù hận chống lại một Nhóm người cụ thể.

Vì mục đích xếp hạng Chất lượng Tìm kiếm, Nhóm người cụ thể là một nhóm người có thể được xác định dựa trên:

 • Tuổi (ví dụ: người lớn tuổi)
 • Đẳng cấp (ví dụ: Dalit) {{Chú thích của người biên tập: Dalit là tầng lớp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ}}
 • Khuyết tật (ví dụ: người mù)
 • Dân tộc (ví dụ: Roma)
 • Nhận dạng và thể hiện giới tính (ví dụ: người chuyển giới)
 • Tình trạng nhập cư (ví dụ: người có thị thực sinh viên)
 • Quốc tịch (ví dụ: người Ý)
 • Chủng tộc (ví dụ: người châu Á)
 • Tôn giáo (ví dụ: Cơ đốc giáo)
 • Giới tính (ví dụ: nam giới)
 • Xu hướng tình dục (ví dụ: đồng tính nữ)
 • Tình trạng cựu chiến binh (ví dụ: Thủy quân lục chiến)
 • Nạn nhân của một sự kiện bạo lực lớn và người thân của họ (ví dụ: nạn nhân của Holocaust)
 • Bất kỳ đặc điểm nào khác có liên quan đến sự phân biệt đối xử hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội (ví dụ: người tị nạn, người vô gia cư)

Giọng điệu của nội dung có hại phải nghiêm túc (tức là không đùa giỡn hoặc châm biếm) hoặc ác ý (tức là nhằm mục đích hạ thấp hoặc thúc đẩy sự không khoan dung) thì mới được coi là Có hại cho các Nhóm người cụ thể. Sự thể hiện hài kịch hoặc nghệ thuật liên quan đến một Nhóm cụ thể sẽ không bị coi là có hại trừ khi nó rõ ràng mang tính ác ý hoặc có tác động có hại rõ ràng khác.

Việc chỉ trích các đối tượng, triết lý và ý tưởng thường không được coi là có hại cho các Nhóm cụ thể. Ví dụ, những lời chỉ trích tiêu cực về một học thuyết tôn giáo không nên được coi là nhắm vào Nhóm người cụ thể theo tôn giáo đó. Hãy nhớ rằng nội dung phải cổ vũ, dung túng hoặc kích động lòng căm thù của mọi người để bị coi là có hại cho các Nhóm người cụ thể.

Các trang giáo dục (ví dụ: định nghĩa, nghiên cứu, tài liệu học thuật), tin tức tường thuật hoặc các trang khác có mục đích mang lại lợi ích là cung cấp thông tin cho xã hội sẽ không bị coi là Có hại cho các Nhóm người cụ thể. Tương tự, các tài liệu/video lịch sử nhằm ghi lại niềm tin của các thời đại khác nhau không bị coi là có hại cho các Nhóm cụ thể.

Dưới đây là một số ví dụ so sánh về nội dung có hại và không có hại cho các nhóm người cụ thể:

Có hại cho các nhóm người cụ thểKHÔNG gây hại cho các nhóm người cụ thể
– Khuyến khích bạo lực hoặc đối xử tệ bạc đối với một Nhóm người cụ thể.

– Thúc đẩy sự không khoan dung bằng cách thể hiện sự không sẵn lòng kiên quyết chấp nhận quan điểm, niềm tin hoặc hành vi của một Nhóm cụ thể.

– Ngụ ý rằng một Nhóm người cụ thể cao cấp hơn hoặc kém hơn một Nhóm khác.

– Chứa những định kiến cực kỳ xúc phạm/mất nhân tính đối với một Nhóm người cụ thể. Lưu ý rằng các khuôn mẫu có thể tiêu cực hoặc tích cực.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
– Một bộ phim tài liệu lịch sử về Thế chiến thứ hai có các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã.

– Một chương trình hài độc thoại thoát khỏi khuôn mẫu theo cách không ác ý.

– Một bài báo về một tổ chức thù ghét.

– Định nghĩa từ điển của một lời nói tục.

– Một cuộc thảo luận về một văn bản tôn giáo cụ thể và quan điểm của nó về phụ nữ.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

4.4 Thông tin sai lệch có hại

Sử dụng Xếp hạng Thấp nhất cho các trang gây hiểu lầm cho mọi người theo cách có thể gây hại cho con người và xã hội.

Các trang gây hiểu lầm (misleading) có thể được tạo ra nhằm mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho mọi người hoặc người sáng tạo nội dung có thể tin rằng thông tin không chính xác mà họ đang chia sẻ là đúng sự thật. Có tiêu chuẩn đặc biệt cao về độ chính xác đối với các chủ đề YMYL rõ ràng hoặc các chủ đề khác mà thông tin không chính xác có thể gây hại. Hãy chắc chắn nghiên cứu các sự kiện hoặc tuyên bố có tính hệ quả khi cần thiết và trong phạm vi thời gian thực hiện nhiệm vụ cho phép.

Các trang sẽ bị coi là chứa Thông tin Gây hiểu lầm Có hại (Harmfully Misleading Information) khi chúng chứa ít nhất một trong các thông tin sau:

Loại thông tin gây hiểu lầm có hạiMiêu tảVí dụ
Thông tin có hại và rõ ràng là không chính xác.Nội dung có thể bị bác bỏ bởi những sự thật đơn giản và được chấp nhận rộng rãi.– Tuyên bố sai lầm rằng một nhà lãnh đạo thế giới đã chết.

– Ngày sai cho một cuộc bầu cử.
Tuyên bố có hại mâu thuẫn với sự đồng thuận từ lâu nay của các chuyên gia.Nội dung không phù hợp với quan điểm, sự kiện hoặc phát hiện được các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực liên quan nhất trí rộng rãi.– Khẳng định quả chanh chữa được ung thư.

– Tuyên bố rằng mua vé số là một cách đảm bảo để tiết kiệm cho việc nghỉ hưu.
Các lý thuyết/tuyên bố không có căn cứ có hại.

/Size..Size..Size..Size..Size/
Nội dung không có cơ sở dựa trên bất kỳ sự kiện hoặc bằng chứng hợp lý nào, đặc biệt là những thông tin có thể làm xói mòn niềm tin vào các tổ chức công. Điều này bao gồm các lý thuyết không có căn cứ đã được vạch trần chi tiết, kỹ lưỡng hoặc quá kỳ quặc để có thể tin cậy được.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
– Tuyên bố rằng vụ tấn công 11-9 là do chính phủ Hoa Kỳ lên kế hoạch.

– Tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo thế giới là người thằn lằn.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

Thông tin gây hiểu lầm có hại có thể xuất hiện từ bất kỳ website hoặc người sáng tạo nội dung nào – ngay cả với những website / người sáng tạo nội dung có vẻ “chuyên nghiệp”, “có thẩm quyền” hoặc “chính thức”. Bất kỳ loại trang nào có Thông tin gây hiểu lầm có hại đều phải được xếp hạng Thấp nhất, bất kể nguồn nào.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một số loại thông tin mang tính chủ quan, gây tranh cãi, không thể xác minh hoặc không quan trọng. Ví dụ: các trang không được coi là chứa Thông tin gây hiểu lầm có hại nếu chúng chỉ chứa:

 • Nội dung không phải YMYL được tạo ra với mục đích giải trí rõ ràng, không chứa đựng những tuyên bố chắc chắn về độ chính xác thực tế và không gây hại cho con người hoặc xã hội. Ví dụ bao gồm nhiều loại tiểu thuyết, châm biếm hoặc nhại lại, chiêm tinh, văn hóa dân gian, thần thoại và truyền thuyết đô thị.
 • Bài đánh giá thể hiện sở thích cá nhân, ý kiến hoặc đánh giá dựa trên giá trị về sản phẩm, nhà hàng, sách/phim/chương trình truyền hình, v.v.
 • Những tuyên bố có thể gây tranh cãi một cách hợp lý khi không có câu trả lời đúng hoặc sự thật nào được xác lập (ví dụ: thảo luận về hiệu quả tương đối của các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác nhau).
 • Lỗi không đáng kể hoặc thông tin không chính xác về một chủ đề tầm thường (ví dụ: không chính xác về chiều cao của một người nổi tiếng nào đó).

Các trang nhằm mục đích thuyết phục người khác rằng một góc nhìn hoặc quan điểm nhất định là đúng khá phổ biến trên Internet. Các trang có nội dung một chiều/có quan điểm/gây tranh cãi/phân cực không được coi là chứa Thông tin gây hiểu lầm có hại trừ khi chúng có thể gây hại cho các cá nhân hoặc Nhóm người cụ thể (như được mô tả ở trên) và chứa thông tin rõ ràng là không chính xác, mâu thuẫn với sự đồng thuận bấy lâu này của chuyên gia hoặc không được căn cứ bởi các sự kiện/bằng chứng hợp lý.

Một trang web có thể bị coi là có Thông tin gây hiểu lầm có hại dựa trên MC hoặc các đặc điểm khác của trang hoặc thông tin về người sáng tạo nội dung (ví dụ: tiêu đề của một bài viết gây hiểu nhầm có hại, ngay cả khi bản thân bài viết đó không phải vậy; người sáng tạo trình bày sai thông tin y tế của họ một cách trắng trợn trong video về chủ đề y tế).

Thông tin gây hiểu lầm có hại có thể đặc biệt khó xác định vì thông tin này có thể cần được nghiên cứu thêm từ các nguồn bên ngoài. Các website kiểm tra tính chính xác của sự kiện (reputable fact-checking) không phải lúc nào cũng có thể theo kịp số lượng lý thuyết/tuyên bố không có căn cứ được đưa ra trên Internet, và một số lý thuyết thậm chí có thể cho rằng thông tin vạch trần là không chính xác. Bạn nên cố gắng tìm những nguồn chất lượng, đáng tin cậy để kiểm tra độ chính xác và tìm kiếm sự đồng thuận của các chuyên gia nếu bạn không chắc chắn. Vui lòng nghiên cứu các lý thuyết và tuyên bố trong phạm vi thời gian nhiệm vụ cho phép. Nếu một lý thuyết/tuyên bố có vẻ cực kỳ khó tin và không thể được xác minh bởi các nguồn độc lập đáng tin cậy (independent trustworthy sources), bạn nên coi đó là không có căn cứ.

(Nội dung gốc: trang 29 – 35 trong Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm)

Bài trước >>> Kinh nghiệm, Chuyên môn, Thẩm quyền và Tin cậy (E-E-A-T) [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Bài tiếp >>> Các website hoặc trang không đáng tin cậy [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lưu ý: bản dịch đã được kiểm tra để hạn chế sai sót, nhưng tôi không đảm bảo nó chính xác 100%. Vui lòng đối chiếu với nội dung gốc tiếng Anh khi cần thiết.

Viết một bình luận