Tham gia vào hệ thống trao đổi nội dung – 3 bên cùng có lợi

Lượng click cho và nhận

Vào khoảng tuần cuối cùng của tháng 8 năm 2013 Blog Mạng Lưới Toàn Cầu (tên ngày xưa của blog Kiến càng) chính thức tham gia vào hệ thống trao đổi nội dung của Takataka.vn. Sau khi tôi đăng ký dịch vụ với họ, rất nhanh chóng 2 ngày sau nhân viên gọi điện hướng dẫn cách cài đặt.

Đọc thêm