Yet Another Related Posts Plugin (YARPP), một plugin tạo bài viết liên quan rất hay dành cho WordPress

Tóm tắt: bài viết liên quan ở cuối mỗi bài là một trong các tính năng quan trọng mà chủ trang cần thêm vào website WordPress, và trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một trong các plugin tốt nhất để làm điều đó. Tôi hứng thú với Yet Another Related Posts vì họ có cách tiếp cận đơn giản nhưng vẫn đủ hiệu quả. Nội dung liên quan cuối bài mặc định bao gồm các link text, chứ không có ảnh. Bạn có thể điều chỉnh để có ảnh, nhưng mức độ tùy biến với …

Đọc thêm

Bài viết liên quan của plugin Jetpack

Plugin Jetpack có tính năng tích hợp bài viết liên quan rất đơn giản. Sau khi cài bạn vào phần Jetpack > Settings > Traffic. Tìm đến mục Related posts ngay đầu. Show related content after posts: bạn gạt sang phải để bật bài liên quan cuối bài viết; Highlight related content with a heading: bạn gạt sang phải để thêm chữ related ngay trước bài liên quan; Show a thumbnail image where available: gạt sang phải để hiển thị ảnh đại diện cho bài viết liên quan; Nếu bạn muốn website tải nhanh thì tắt Show a thumbnail image …

Đọc thêm