Bài viết liên quan của plugin Jetpack

Plugin Jetpack có tính năng tích hợp bài viết liên quan rất đơn giản.

Sau khi cài bạn vào phần Jetpack > Settings > Traffic.

Tìm đến mục Related posts ngay đầu.

  • Show related content after posts: bạn gạt sang phải để bật bài liên quan cuối bài viết;
  • Highlight related content with a heading: bạn gạt sang phải để thêm chữ related ngay trước bài liên quan;
  • Show a thumbnail image where available: gạt sang phải để hiển thị ảnh đại diện cho bài viết liên quan;

Nếu bạn muốn website tải nhanh thì tắt Show a thumbnail image where available để nó đỡ mất công tải ảnh, nhưng thực ra tác dụng này cũng không lớn lắm, vì ảnh được lazy load, và được tải từ máy chủ của WordPress chứ không phải máy chủ của bạn.

Nếu muốn website sinh động thì nên để ảnh, nhưng để có ảnh thì lúc viết bài cần có ảnh đại diện (feature image). Bài có bài không sẽ làm việc hiển thị phần cuối rất xấu, vì sẽ có bài liên quan có ảnh, bài không có ảnh, bố cục nhấp nhô, không thống nhất.

Kích cỡ font chữ mặc định không lớn, chỉ tầm 10 – 12px, nếu muốn làm lớn hơn, bạn bổ sung đoạn CSS sau để chỉnh:

.jp-relatedposts-post-title {font-size:18px;}

Điều chỉnh giá trị 18px về giá trị khác mà bạn thấy phù hợp hơn, ví dụ 16px hoặc 20px, nhưng lưu ý để kích cỡ chữ to quá cũng không tốt.

Viết một bình luận