Categories Google

Tìm hiểu form đăng ký của một số trang web lớn

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu form đăng ký của một số trang web lớn. Việc xem xét này giúp chúng ta có cái nhìn khái quát về cách mà các trang web hàng đầu ghi nhận thông tin đăng ký của người dùng.

1. Google

Thông tin cá nhân - Google
 • Những thông tin đầu tiên mà Google muốn người dùng cung cấp là Họ và Tên, với 2 trường riêng biệt.
 • Tiếp theo là tên người dùng (user). Khi đăng ký tên người dùng, Google ngay lập tức xác định xem tên người dùng đó còn trống để đăng ký không?
 • Mật khẩu và xác nhận mật khẩu – vì mật khẩu hiển thị dấu * để bảo mật nên đa số trường hợp có thêm trường xác nhận để tránh gõ nhầm. Ngoài ra Google cung cấp thông tin độ mạnh của mật khẩu để người dùng thấy có nên chọn mật khẩu này không
 • Ngày tháng năm sinh – với 3 trường riêng biệt là ngày, tháng và năm. Có xác thực dữ liệu hợp chuẩn ngay sau khi gõ.
 • Giới tính – ngoài Nam và Nữ còn có lựa chọn Khác.
Điện thoại di động và Địa chỉ email
 • Hình trên là thông tin gồm Điện thoại di động và Địa chỉ email – đây là những thông tin liên quan đến bảo mật.
 • Tiếp đến là thông tin liên quan đến chống đăng ký Spam – là một CAPTCHA gồm 2 từ.
 • Cuối cùng là chấp thuận các thỏa thuận dịch vụ với nhà cung cấp.
CAPTCHA và đồng ý với điều khoản dịch vụ

2. Facebook

Đăng ký Facebook
 • Cũng gồm 2 trường riêng biệt là Họ và Tên.
 • Trường Email và nhập lại Email – địa chỉ email rất quan trọng, nó được dùng làm user để đăng nhập cũng như nhận lại mật khẩu phòng khi quên.
 • Mật khẩu để đăng nhập.
 • Ngày sinh với 3 trường ngày tháng năm và cả 3 đều có combobox nên người dùng khổng thể nhập sai dữ liệu.
 • Giới tính chỉ có Nam và Nữ.
 • Nhấn vào Đăng Ký đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản sử dụng dịch vụ.

3. Mediafire

Đăng ký Mediafire
 • Trường Họ và Tên.
 • Trường Email.
 • Mật khẩu.
 • Không yêu cầu CAPTCHA.
 • Không yêu cầu nhập ngày tháng năm sinh.
 • Đồng ý với điều khoản dịch vụ.
 • Nút tạo tài khoản.

4. Zing

Đăng ký Zing
 • Gồm 3 trường họ, đệm và tên – đây là form đăng ký đầu tiên mà chúng ta xem xét có trường đệm.
 • Tài khoản.
 • Mật khẩu và nhập lại mật khẩu.
 • Giới tính Nam và Nữ.
 • Ngày sinh.
 • Mã xác nhận cũng là CAPTCHA.
 • Đồng ý với thỏa thuận sử dụng.
Back to Top