Độ trễ của cache làm nội dung của bạn không cập nhật, giờ bạn phải làm thế nào? Vì nếu không giải quyết, bạn sẽ gặp rắc rối lớn!

Nếu sử dụng cache, và cập nhật các nội dung quan trọng trên website (ví dụ thay đổi giá sản phẩm) thì việc bạn cần phải làm ngay là kiểm tra xem nội dung đó đã được cập nhật hay chưa ở giao diện người dùng.

Lý do là vì sử dụng cache làm cho website lưu nội dung cũ, và thời gian lưu cache của nó có thể rất lâu, tùy thuộc vào cài đặt của bạn.

Ví dụ đây là nội dung tôi đã cập nhật:

nội dung đã cập nhật

Tuy nhiên giao diện người dùng thì vẫn chưa có thay đổi:

nội dung chưa cập nhật

Lý do có thể bao gồm các nguyên nhân sau:

  • Bạn sử dụng plugin cache & cache đó chưa được xóa khi bạn cập nhật nội dung;
  • Bạn sử dụng cache CDN ví dụ bằng QUIC cloud hoặc Cloudflare;
  • Cache phía máy chủ;

Một số plugin cache có thiết lập tự động xóa cache của bài viết cũ để tạo cache mới chẳng hạn LiteSpeed cache, WP-Rocket, tuy nhiên có một số plugin không làm điều này, mà bạn sẽ phải chủ động xóa cache của trang mà bạn vừa thay đổi hoặc thay đổi cài đặt mặc định của nó.

Ngoài ra các cache ở cấp độ CDN cũng thường có độ trễ lớn hơn & tốc độ cập nhật cache HTML không quá nhanh. CDN là hệ thống máy chủ phân tán toàn cầu & việc cập nhật nội dung mới mất thời gian hơn so với việc tạo cache mới trên hosting riêng của bạn. Để tốc độ cập nhật tốt hơn trên cache của CDN bạn có hai cách:

  • Chủ động xóa cache trên CDN khi bạn đã xóa cache trên hosting;
  • Thiết lập cài đặt để máy chủ CDN nhận biết bạn thay đổi nội dung rồi tự động cập nhật để đỡ mất thời gian.

Ví dụ tôi chủ động xóa cache trên Cloudflare:

chủ động xóa cache trên Cloudflare

Ví dụ để Cloudflare tự động cập nhật nội dung mới bạn nên sử dụng plugin chính thức của họ: wordpress.org/plugins/cloudflare/

Cài đặt hoàn hảo

Nhiều plugin cache có thiết lập giúp bạn tối ưu hóa thời gian cập nhật:

  • Tự động nhận biết và xóa cache cũ, tạo cache mới trên hosting khi bạn cập nhật nội dung;
  • Chủ động xóa cache cũ trên CDN nếu bạn có dùng, ví dụ xóa cache cũ trên Cloudflare hoặc QUIC cloud thông qua API bạn cài đặt trên plugin.

Plugin cache có khả năng tốt để làm việc này là LiteSpeed cache. Nó có tùy chọn cho cả Cloudflare & QUIC cloud.

Viết một bình luận