Tăng data để giảm khối lượng tính toán trong PHP

Nghe hơi nghịch lý nhỉ, nhưng nếu bạn từng thao tác với khối dữ liệu lớn bạn sẽ sớm cảm nhận được điều này.

Ví dụ khi tôi viết hàm kiểm tra chính tả của một từ tiếng Việt, hoặc hàm chuyển dấu thanh cho từ tiếng Việt, khối lượng tính toán của nó tương đối lớn vì hàm cũng khá phức tạp và lượng dữ liệu đầu vào nhiều.

Giờ có 2 cách để tôi xử lý dữ liệu thô mỗi khi tính toán:

  • Dùng lại các hàm trên khi mỗi lần xử lý với dữ liệu thô đầu vào;
  • Xuất kết sẵn kết quả và ghi vào cột dữ liệu thích hợp, lúc nào cần thì dùng;

Nếu bạn phải liên tục sử dụng hàm tính toán nặng, thời gian gia tăng tính toán sẽ tăng lên tương ứng, trong khi việc lấy dữ liệu có sẵn đã tạo thì nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều.

Kết luận ở đây là: với các xử lý đơn giản ta sẽ dùng hàm để xử lý trực tiếp mỗi khi thao tác, còn đối với các xử lý phức tạp, cồng kềnh, cách hiệu quả hơn là ghi luôn kết quả đó vào cột dữ liệu mới và dùng khi cần. Tốc độ xử lý sẽ tăng lên đáng kể, bạn chỉ mất thời gian đúng lần đầu tiên để tạo và ghi dữ liệu, các lần sau là lấy luôn từ bảng csdl (database) rồi.

Đúng là data tăng làm giảm tính toán đúng không nào?!

Viết một bình luận