Nhiệm vụ đánh giá chất lượng trang [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác.

10.0 Nhiệm vụ đánh giá chất lượng trang

Lúc đầu, việc đánh giá PQ có vẻ khó khăn. Có một số khía cạnh của trang và website cần phải xem xét và suy nghĩ.

Quan trọng: Đừng đấu tranh {{mệt mỏi}} với từng xếp hạng PQ. Vui lòng đưa ra đánh giá tốt nhất của bạn và tiếp tục {{với các xếp hạng khác}}. Nếu bạn gặp khó khăn khi quyết định giữa hai xếp hạng, hãy sử dụng xếp hạng thấp hơn. Nếu bạn bị giằng xé giữa ba xếp hạng, hãy chọn xếp hạng ở giữa.

Không xem xét quốc gia hoặc vị trí của trang hoặc website để {{làm tiêu chí}} xếp hạng PQ. Ví dụ: người xếp hạng tiếng Anh (Mỹ) nên sử dụng cùng tiêu chuẩn PQ khi xếp hạng các trang từ các website tiếng Anh khác (website của Vương quốc Anh, website của Canada, v.v.) như họ sử dụng khi xếp hạng các trang từ website của Hoa Kỳ. Nói cách khác, người xếp hạng tiếng Anh (Mỹ) không nên hạ xếp hạng PQ vì vị trí trang (Anh, Canada) không khớp với vị trí nhiệm vụ.

Những nguyên tắc này dành riêng cho các trang web “thông thường”. Đôi khi, bạn có thể được yêu cầu xếp hạng một trang đích không phải là trang web. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu xếp hạng tệp PDF, tệp hình ảnh PNG hoặc JPEG, v.v. Khi trang đích của URL không phải là trang web, một số tiêu chí trong các nguyên tắc này có thể không áp dụng. Trong trường hợp này, hãy sử dụng phán đoán của bạn.

Cuối cùng, Nguyên tắc Xếp hạng Chất lượng Trang (Page Quality Rating Guideline) này không đề cập đầy đủ mọi khía cạnh của chất lượng trang. Nếu bạn tìm thấy các trang mà bạn thực sự tin là có chất lượng Cao hoặc Thấp, vui lòng đánh giá chúng như vậy, ngay cả khi lý do dựa trên điều gì đó không được đề cập trong các nguyên tắc này. Hãy sử dụng phần bình luận để giải thích lý do của bạn. Như mọi khi, hãy sử dụng phán đoán của bạn.

10.1 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá chất lượng trang

Trang tác vụ Chất lượng Trang (Page Quality task page) được chia thành nhiều phần:

  1. Một số câu hỏi ban đầu về trang đích nhiệm vụ.
  2. Một lưới PQ (PQ grid) để ghi lại những quan sát của bạn về đặc điểm PQ của trang đích.
  3. Thanh trượt xếp hạng PQ tổng thể (Overall PQ rating slider) ghi lại xếp hạng PQ tổng thể của bạn.
  4. Một hộp bình luận để giải thích đánh giá của bạn.

Một số kết quả cho những câu hỏi ban đầu sẽ kết thúc nhiệm vụ sớm. Nếu trang là Khiêu dâm (Porn), Ngoại ngữ (Foreign Language), Không thể tải (Did Not Load) hoặc bao gồm MC bị hạn chế hoặc không thể truy cập (ví dụ: cần phải đăng ký để xem MC), bạn sẽ không điền vào lưới PQ hoặc có ấn định xếp hạng tổng thể nào cả.

  • Không nên sử dụng Ngoại ngữ khi ngôn ngữ trên trang đích là ngôn ngữ tác vụ, ngôn ngữ thường được sử dụng bởi một tỷ lệ đáng kể dân số ở vị trí tác vụ hoặc tiếng Anh.
  • Trang Không thể tải nên được sử dụng cho các trang hoàn toàn không có nội dung trên trang được tạo bởi website. Không có MC, SC hoặc Quảng cáo trên trang. Xem phần này để biết mô tả về các loại thông báo lỗi khác nhau.

Lưới PQ được thiết kế để làm “sổ ghi chú” của bạn. Nó cho phép bạn ghi lại những quan sát của mình về trang đích và website chứa nó.

11.0 Câu hỏi thường gặp về xếp hạng chất lượng trang

Câu hỏiTrả lời
Tại sao chúng ta phải thực hiện tất cả các bước này? Việc này mất nhiều thời gian!Qua thực hành, lượng thời gian cần thiết để xếp hạng PQ chính xác sẽ giảm đi. Các bước này rất quan trọng và được thiết kế để giúp bạn đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của PQ. Bạn có thể ngạc nhiên bởi những gì bạn tìm thấy. Các trang ban đầu trông có chất lượng Thấp có thể trở thành Chất lượng Trung bình hoặc Cao nếu được kiểm tra cẩn thận. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Chúng tôi muốn có ý kiến sáng suốt và chu đáo nhất của bạn.
Có phải chúng tôi chỉ việc đưa ra xếp hạng chất lượng Cao cho các trang trông “tốt, đẹp” không?KHÔNG! Mục tiêu là làm điều ngược lại. Các bước này được thiết kế để giúp bạn phân tích trang mà không sử dụng cách tiếp cận “trông nó có đẹp không?” một cách hời hợt.
Việc chia sẻ kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân có phải là mục đích hữu ích không? Nếu ý kiến cá nhân gây khó chịu hoặc xúc phạm thì sao?Chia sẻ kinh nghiệm hoặc quan điểm cá nhân có thể là một mục đích có lợi vì nó cho phép mọi người đánh giá cao những quan điểm khác nhau. Nội dung trên Internet có thể giúp mọi người hiểu lý do tại sao người khác nghĩ và cảm nhận theo cách họ làm.

Việc xem xét ý kiến và quan điểm của người khác có thể rất có giá trị, ngay cả khi chúng gây khó chịu, ác cảm hoặc xúc phạm cá nhân bạn. Áp dụng các tiêu chuẩn của những hướng dẫn này thay vì ý kiến hoặc quan điểm cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, đôi khi các ý kiến và quan điểm có thể lan truyền thông tin sai lệch hoặc có khả năng gây hại. Do đó, hãy áp dụng các tiêu chuẩn trong nguyên tắc này cho tất cả các loại trang và nội dung.

Hãy nhớ: Đánh giá về tác hại của bạn về nội dung diễn ra trước và nó quan trọng hơn những cân nhắc khác như kinh nghiệm sống hoặc kiến thức chuyên môn của người sáng tạo nội dung.
Kinh nghiệm sống có thể lý giải cho xếp hạng Chất lượng cao nhất cho một trang về chủ đề YMYL không?Thông tin thực tế và lời khuyên về chủ đề YMYL nên đến từ các chuyên gia. Chia sẻ kinh nghiệm sống về các chủ đề YMYL có thể có chất lượng Cao nhất, nhưng nó phải đáng tin cậy, an toàn, nhất quán với sự đồng thuận vững chắc của chuyên gia và nói về các chủ đề mà kinh nghiệm sống có giá trị. {{Ý là không phải kinh nghiệm sống nào cũng có giá trị trong chủ đề YMYL}}

Ví dụ: thông tin về thời gian và địa điểm bỏ phiếu là chủ đề YMYL. Có thể có một trang có Chất lượng Cao nhất chia sẻ kinh nghiệm sống về việc bỏ phiếu, chẳng hạn như một bài đăng cá nhân đầy cảm hứng về việc trở thành công dân và bỏ phiếu lần đầu tiên. Tuy nhiên, nếu một trang về trải nghiệm bỏ phiếu của ai đó cung cấp thông tin không chính xác về thời gian và địa điểm bỏ phiếu một cách cố ý hoặc do bất cẩn thì trang đó sẽ bị xếp hạng Thấp nhất vì nó có thể khiến người khác bỏ lỡ cơ hội bỏ phiếu.
Bạn đã nói về chuyên môn khi đánh giá MC. Chuyên môn có quan trọng đối với tất cả các chủ đề không? Chẳng phải là có một số chủ đề hiện không có chuyên gia hay sao?

/Size..Size..Size..Size/
Hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ nói về chuyên môn chính thức. Kiến thức chuyên môn không chính thức (Informal expertise) cũng quan trọng không kém và đối với một số chủ đề, loại E-E-A-T này có thể phổ biến hơn.

Đối với hầu hết các mục đích và chủ đề của trang, bạn có thể tìm thấy các chuyên gia ngay cả khi lĩnh vực đó là lĩnh vực ngách (niche) hoặc không chính thống (non-mainstream). Ví dụ, có những website chuyên môn về thuốc thay thế (alternative medicine) được tạo ra bởi các bác sĩ châm cứu, trị liệu bằng thảo dược hàng đầu, v.v. Ngoài ra còn có những trang về thuốc thay thế được viết bởi những người không có chuyên môn hoặc kinh nghiệm. E-E-A-T nên phân biệt giữa hai tình huống này.

Lời nhắc: Nếu trang gây hại cho mọi người hoặc cho xã hội, không đáng tin cậy hoặc spam như được định nghĩa trong các nguyên tắc này thì chuyên môn và kinh nghiệm không thành vấn đề. Nó nên được đánh giá Thấp nhất.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/
Câu hỏiTrả lời
Khi tôi nghĩ về E-E-A-T, có vẻ như chuyên môn và kinh nghiệm chồng chéo lên nhau rất nhiều. Có gì khác biệt giữa chúng không?Đây là cách để suy nghĩ về điều này:

Kiến thức chuyên môn thường liên quan đến kiến thức hoặc kỹ năng khách quan, có thể kiểm tra được, ví dụ: bạn có thể tính toán trọng lượng chịu tải của một cây cầu không?

Trải nghiệm có thể chủ quan hơn và thường được chia sẻ thông qua lời kể của cá nhân, chẳng hạn: cảm giác yêu một người khác là như thế nào?

Đối với đánh giá PQ, việc phân biệt giữa chuyên môn và kinh nghiệm là không quan trọng. Thay vào đó, hãy tập trung vào loại nội dung nào đáng tin cậy và đáp ứng được mục đích của trang. Bạn có thể thấy rằng cả kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đều có thể đáng tin cậy và thỏa mãn cho cùng một chủ đề. Ví dụ: một trang web y tế có thể là nguồn đáng tin cậy về các lựa chọn điều trị, còn kinh nghiệm của những người khác, những người đã trải qua điều trị có thể hỗ trợ về mặt tinh thần và giúp bạn chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra.
Không phải là một số loại trang luôn có chất lượng thấp, chẳng hạn như tin đồn về người nổi tiếng hay sao?Đối với hầu hết mọi loại trang hoặc chủ đề thông tin, chất lượng nội dung sẽ khác nhau.

Ví dụ: có cả trang tin đồn về người nổi tiếng chất lượng Cao và Thấp. Mục đích của những trang này là chia sẻ những thông tin thú vị, chính xác về những người nổi tiếng. Có thể có những lợi ích trong những câu chuyện về người nổi tiếng có thể truyền cảm hứng cho người khác hoặc giúp mọi người vượt qua những thử thách tương tự. Trang tin đồn về người nổi tiếng có Chất lượng cao nếu trang đó có thông tin chính xác và thú vị, không có đặc điểm chất lượng Thấp hoặc Thấp nhất và đến từ một nguồn đáng tin cậy hợp lý.
Tôi chưa bao giờ thấy trang Chất lượng cao thuộc loại X nào đấy. Nếu không có trang chất lượng cao thuộc loại này, tại sao chúng tôi lại xếp hạng các trang hiện tại là Chất lượng thấp?
Đối với một số chủ đề hoặc loại trang, hiện tại có thể không có nhiều (hoặc bất kỳ!) Trang chất lượng cao nào cả, nhưng có thể có trong tương lai. Chúng tôi cần một bộ tiêu chuẩn thống nhất áp dụng cho tất cả các trang, ngay cả đối với những trang chưa được tạo.
Một số tiêu chí này có vẻ không công bằng. Ví dụ: một số trang nghệ thuật không có mục đích. Những trang này có chất lượng thấp không?Các trang nghệ thuật có một mục đích: thể hiện nghệ thuật. Các trang được tạo ra để thể hiện nghệ thuật không đáng bị xếp hạng chất lượng Thấp chỉ vì chúng không có mục đích nào khác. Biểu hiện nghệ thuật, hài hước, giải trí, chia sẻ ảnh và video, v.v. đều là những mục đích hợp lệ và có lợi của trang.
Quảng cáo chuyển tiếp ảnh hưởng đến xếp hạng của tôi như thế nào?

/Size..Size..Size..Size/
Đôi khi lúc nhấp vào URL tác vụ {{URL cần xếp hạng}}, nó sẽ hiển thị trang chuyển tiếp (interstitial page). Bạn có thể bỏ qua trang này trong tiêu chí đánh giá của mình nếu bạn có thể dễ dàng tiếp cận MC. Tuy nhiên, nếu trang chuyển tiếp {{thường là quảng cáo, hoặc các hình thức kiếm tiền khác}} khiến việc tiếp cận MC và đánh giá trang đạt được mục đích tốt đến mức nào cực kỳ khó khăn (hoặc không thể) thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng PQ của bạn.

/Size..Size..Size..Size..Size..Size/

– Hết phần 1 –

(Nội dung gốc: trang 80 – 82 trong Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm)

Bài trước >>> Tiêu chí chất lượng trang cho các loại trang cụ thể [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lưu ý: bản dịch đã được kiểm tra để hạn chế sai sót, nhưng tôi không đảm bảo nó chính xác 100%. Vui lòng đối chiếu với nội dung gốc tiếng Anh khi cần thiết.

Viết một bình luận