Có phải quần áo đẹp hơn giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn?

Tiếng Anh Mỹ có nhiều thành ngữ (expressions) liên quan đến quần áo. Hai trong số những câu phổ biến nhất là: “Hãy mặc quần áo cho công việc mà bạn mong muốn, không phải cho công việc bạn đang có”; và, đơn giản hơn, “Trang phục cho sự thành công.”

Đọc thêm