Làm bảng biểu thống kê đẹp hơn trên web với thư viện JS ECharts

Đây là thư viện JS của Baidu giúp chúng ta tạo các bảng biểu đẹp và rất sinh động trên web. Đỡ phải làm bảng trên Excel rồi chụp ảnh lại. Một điều rất quan trọng khác là các bảng biểu như thế này giúp chúng ta xuất ra được các bảng động tùy vào dữ liệu đầu vào người dùng nhập, điều mà ảnh cố định không thể làm được. Đầu tiên trong thẻ <head> của HTML bạn đưa file JS của ECharts vào: Có 2 lựa chọn. Một là file JS đó lưu trên host của bạn, hai …

Đọc thêm

Các từ khoá riêng của JavaScript

Trong JavaScript, một số định danh là từ khoá riêng và không thể được dùng như là tên biến hoặc tên hàm. Các chuẩn JavaScript ECMAScript 3 (ES3) được phát hành vào tháng mười Hai năm 1999. ECMAScript 4 (ES4) bị bỏ rơi, không ai nhìn đến. ECMAScript 5 (ES5) được phát hành vào tháng mười Hai năm 2009. ECMAScript 6 (ES6) được phát hành vào tháng Sáu năm 2015, và là phiên bản chính thức cuối cùng của JavaScript tính đến thời điểm hiện tại. Theo thời gian, hiện tại chúng ta bắt đầu thấy các hỗ trợ đầy …

Đọc thêm

JavaScript Hoisting

Kéo lên (hoisting) là hành vi mặc định của JavaScript chỉ đến việc các khai báo được kéo lên đầu. Khai báo trong JavaScript được kéo lên Trong JavaScript, một biến có thể được khai báo sau khi được dùng. Nói cách khác, một biến có thể sử dụng trước khi nó được khai báo. Ví dụ 1 cho kết quả tương tự Ví dụ 2: Ví dụ 1 Ví dụ 2 Để hiểu điều này, bạn cần phải hiểu thuật ngữ “hoisting”. Hoisting là hành vi mặc định của JavaScript để chuyển tất cả các khai báo lên trên …

Đọc thêm

Các lỗi trong JavaScript – Throw và Try rồi Catch

Các câu lệnh try cho phép bạn thử nghiệm một khối mã lỗi. Các câu lệnh catch cho phép bạn xử lý các lỗi. Các câu lệnh throw cho phép bạn tạo ra các lỗi tùy chỉnh. Các câu lệnh finally cho phép bạn thực thi mã, sau khi try và catch, bất kể kết quả thế nào. Xuất hiện lỗi! Khi bạn thực thi code JavaScript, các lỗi khác nhau có thể xuất hiện. Các lỗi có thể được tạo ra bởi các dòng code lỗi của lập trình viên, lỗi cũng có thể do nhập liệu sai và …

Đọc thêm

JavaScript JSON

JSON là định dạng dùng cho lưu trữ và chuyển dữ liệu. jSON thường được dùng khi dữ liệu được gửi từ server đến trang web. JSON là gì? jSON là viết tắt của JavaScript Object Notation JSON là định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ JSON là ngôn ngữ độc lập * JSON là “tự mô tả” và dễ hiểu * Cú pháp của JSON bắt nguồn từ cú pháp ký hiệu đối tượng JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản. Mã để đọc và tạo ra dữ liệu JSON có thể được viết bằng bất kỳ …

Đọc thêm

Hộp Popup trong JavaScript

JavaScript có ba kiểu hộp popup: hộp Alert (báo động), hộp Confirm (xác nhận), và hộp Prompt (nhắc nhở). Hộp Alert Hộp alert thường được dùng nếu bạn muốn chắc chắn thông tin đến được với người dùng. Khi hộp cảnh báo alert bật ra, người dùng sẽ nhấn vào nút OK để xử lý. Cú pháp Phương thức window.alert() có thể được viết không cần tiền tố window. Ví dụ Hộp xác nhận Hộp xác nhận thường được sử dụng nếu bạn muốn người dùng xác nhận hoặc đồng ý điều gì đó. Khi hộp xác nhận được bật …

Đọc thêm

Các biểu thức chính quy trong JavaScript

Một biểu thức chính quy là một chuỗi các ký tự hình thành một mẫu tìm kiếm. Các mẫu tìm kiếm có thể được sử dụng để tìm kiếm văn bản và hoạt động thay thế văn bản. Biểu thức chính quy là gì? Một biểu thức chính quy là một chuỗi các ký tự hình thành một mẫu tìm kiếm. Khi bạn tìm kiếm dữ liệu trong văn bản, bạn có thể sử dụng mẫu tìm kiếm để mô tả điều mà bạn muốn tìm kiếm. Một biểu thức chính quy có thể là một ký tự hoặc một …

Đọc thêm

JavaScript Window – Mô Hình Đối Tượng Trình Duyệt

Mô Hình Đối Tượng Trình Duyệt (BOM – Browser Object Model) cho phép bạn “nói chuyện” với trình duyệt. Mô Hình Đối Tượng Trình Duyệt (BOM) Không có tiêu chuẩn chính thức cho Mô Hình Đối Tượng Trình Duyệt (BOM). Kể từ khi các trình duyệt hiện đại thực hiện (gần như) tương tự nhau với các phương thức và thuộc tính cho tương tác JavaScript, cái này thường được gọi như các phương thức và thuộc tính của BOM. Đối tượng Window Đối tượng window được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt. Nó xử lý cửa sổ trình …

Đọc thêm

JavaScript HTML DOM

Với HTML DOM, JavaScript có thể truy cập và thay đổi tất cả các phần tử của tài liệu HTML. HTML DOM (Document Object Model – Mô Hình Đối Tượng Tài Liệu) Khi một trang web được tải, trình duyệt sẽ tạo một Mô Hình Đối Tượng Tài Liệu của trang. Mô hình HTML DOM được xây dựng như cây của các Đối tượng: Với mô hình đối tượng, JavaScript có tất cả sức mạnh nó cần để tạo ra HTML động: JavaScript có thể thay đổi tất cả phần tử HTML trong trang; JavaScript có thể thay đổi tất …

Đọc thêm

Các thực hành tốt nhất của JavaScript lập trình viên nên biết

Tránh biến toàn cục, tránh new, tránh ==, tránh eval(). Tránh Biến Toàn Cục Tối thiểu hoá sử dụng các biến toàn cục. Điều này bao gồm tất cả các dạng dữ liệu, đối tượng và hàm. Các biến toàn cục và hàm có thể bị ghi đè bời các script khác. Sử dụng biến địa phương để thay thế và học cách sử dụng closures. Luôn luôn khai báo các biến địa phương Tất cả các biến sử dụng trong hàm nên được khai báo như các biến địa phương. Các biến địa phương phải được khai báo với từ khoá var, nếu …

Đọc thêm