Categories HTML

Thẻ comment trong HTML – giúp mã của bạn dễ theo dõi hơn

Thẻ comment dịch sang tiếng Việt là thẻ chú thích. Thẻ này có tác dụng giúp mã HTML của bạn rõ ràng hơn.

Đây là đoạn mã của thẻ chú thích:

<!–Đây là đoạn chú thích, nó sẽ không hiển thị trên trình duyệt–>

Đặc điểm:

  • Chú ý thẻ mở của thẻ comment có dấu chấm cảm.
  • Nội dung trong thẻ comment sẽ không hiển thị cho người duyệt web thấy. Chỉ khi xem mã nguồn HTML mới thấy nội dung này.
  • Mã HTML càng phức tạp thì càng cần phải chú thích – nó sẽ giúp bạn dễ dàng sửa lỗi, cũng như khi làm việc nhóm, những người làm sau cũng dễ theo dõi ý nghĩa các dòng code.
  • Các thẻ <div> lồng nhau nhiều lần cần chú thích để tránh nhầm lần.
  • Thẻ chú thích kết hợp với gióng thẳng hàng code giúp mã của bạn sáng sủa hơn.
Back to Top