Sử dụng file .zip để upload website lên Local WP

A. Up file zip lên Đây là tính năng giúp bạn nhanh chóng đẩy một file .zip của một website lên Local WP, rất tiện khi muốn nhận dữ liệu của trang nào đấy. 1. Đầu tiên tại Local WP bạn click vào dấu + bên góc trái để tạo site mới: — 2. Sau đó click vào Select an existing Zip để chọn file zip có sẵn: — 3. Chọn file .zip của website: — 4. File được tải lên, ở chỗ Local site name bạn có thể sửa tên website theo ý muốn, sau đó bạn nhấn Continue …

Đọc thêm