Sử dụng file .zip để upload website lên Local WP

A. Up file zip lên

Đây là tính năng giúp bạn nhanh chóng đẩy một file .zip của một website lên Local WP, rất tiện khi muốn nhận dữ liệu của trang nào đấy.

1. Đầu tiên tại Local WP bạn click vào dấu + bên góc trái để tạo site mới:

Tạo site mới

2. Sau đó click vào Select an existing Zip để chọn file zip có sẵn:

Chọn file zip

3. Chọn file .zip của website:

Chọn file zip

4. File được tải lên, ở chỗ Local site name bạn có thể sửa tên website theo ý muốn, sau đó bạn nhấn Continue để tiếp tục:

Chọn tên site rồi nhấn Continue

5. Để như mặc định rồi nhấn Import site:

Để như mặc định rồi Import

6. Bạn đợi một lúc (2 – 3 phút) để quá trình đẩy site lên Local WP thành công:

Đợi quá trình đẩy dữ liệu

7. Như vậy là thành công:

Up website thành công

Vậy là bạn đã nhập thành công file zip để tạo thành website trên Local WP.

Đăng nhập nhanh:

Đăng nhập nhanh

B. Hướng dẫn xuất file zip

Trong trường hợp bạn muốn xuất file .zip của một website để đưa vào thiết bị khác hoặc lưu trữ, gửi đối tác,…

1. Click vào dấu

Click dấu 3 chấm

2. Một cửa sổ bật ra, bạn chọn Export:

Chọn Export

3. Xóa hết các định dạng khác ở chỗ File exclusion filter, chỉ giữ lại *.zip, rồi nhấn Export site:

Xóa các định dạng không cần

4. Chọn chỗ lưu file rồi nhấn Export:

Chọn chỗ lưu file

Bạn đợi một lúc để quá trình xuất file kết thúc, file .zip sẽ được tạo để bạn lưu trữ hoặc gửi cho đối tác.

Viết một bình luận