Cái này có tác dụng gì? Đặt JS của bạn vào trong HTML sẽ giúp trình duyệt web giảm số vòng lặp phản hồi đến máy chủ, vì bây giờ bạn không gọi file tách biệt bên ngoài nữa, khi trình duyệt tải HTML, nó đã thấy JS được nội tuyến bên trong. Công cụ Để kiểm tra cách JavaScript được sử dụng trên trang, bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm tra tốc độ như PageSpeed Insights. (Dịch từ bài viết: Inline small Javascript – Tác giả: Patrick Sexton – Website: Varvy)","keywords":"","name":"Nội tuyến đoạn mã JavaScript nhỏ trong tăng tốc website","thumbnailUrl":"https://kiencang.net/wp-content/uploads/2019/02/noi-tuyen-js-150x150.png","wordCount":"257","timeRequired":"PT1M8S","mainEntity":{"@type":"WebPage","@id":"https://kiencang.net/noi-tuyen-doan-ma-javascript-nho/"},"author":{"@type":"Person","name":"Nguyễn Đức Anh","description":"Sinh năm 1987, tốt nghiệp Cao đẳng thực hành FPT quãng 2014, chuyên ngành Thiết kế website. Tôi thích Content, SEO, Ads, Tăng tốc website và Thương mại điện tử. Bên cạnh bài tự viết, tôi cũng dịch nhiều nội dung thú vị của các tác giả khác nhau. FB cá nhân: facebook.com/anhducnguyen87. Email liên hệ: guiemailchotoi@gmail.com","url":"https://kiencang.net/author/admin/","sameAs":["https://www.facebook.com/anhducnguyen87/"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/6d71f9b89393952a8382e30dad26c1ec?s=96&d=monsterid&r=g","height":96,"width":96}},"editor":{"@type":"Person","name":"Nguyễn Đức Anh","description":"Sinh năm 1987, tốt nghiệp Cao đẳng thực hành FPT quãng 2014, chuyên ngành Thiết kế website. Tôi thích Content, SEO, Ads, Tăng tốc website và Thương mại điện tử. Bên cạnh bài tự viết, tôi cũng dịch nhiều nội dung thú vị của các tác giả khác nhau. FB cá nhân: facebook.com/anhducnguyen87. Email liên hệ: guiemailchotoi@gmail.com","url":"https://kiencang.net/author/admin/","sameAs":["https://www.facebook.com/anhducnguyen87/"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/6d71f9b89393952a8382e30dad26c1ec?s=96&d=monsterid&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Kiến càng","url":"https://kiencang.net","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://kiencang.net/wp-content/uploads/2023/09/kiencang-logo.png","width":"160","height":"50"}},"comment":null,"image":[{"@type":"ImageObject","@id":"https://kiencang.net/noi-tuyen-doan-ma-javascript-nho/#primaryimage","url":"https://kiencang.net/wp-content/uploads/2019/02/noi-tuyen-js-1200x900.png","width":"1200","height":"900","caption":"nội tuyến js nhỏ"},{"@type":"ImageObject","url":"https://kiencang.net/wp-content/uploads/2019/02/noi-tuyen-js-1200x720.png","width":"1200","height":"720","caption":"nội tuyến js nhỏ"},{"@type":"ImageObject","url":"https://kiencang.net/wp-content/uploads/2019/02/noi-tuyen-js-1200x675.png","width":"1200","height":"675","caption":"nội tuyến js nhỏ"}]}]
Categories Tối ưu JavaScript

Nội tuyến đoạn mã JavaScript nhỏ trong tăng tốc website

nội tuyến js nhỏ

Nội tuyến JavaScript là gì?

  • Khi JavaScript ở trong file HTML và nằm giữa thẻ script, nó được gọi là nội tuyến;
  • Nội tuyến JS đơn giản có nghĩa là đưa JavaScript của bạn vào trong file HTML thay vì file JS bên ngoài;

Tại sao lại nội tuyến JavaScript?

Lợi ích của việc này làm giảm bớt số file mà trình duyệt phải tải trước khi hiển thị trang web của bạn.

Thường trang web của bạn sẽ gọi một số file JavaScript bên ngoài (ví dụ widget.js).

Vấn đề là, hầu hết các file này đều nhỏ bé. Chúng chỉ có vài dòng code. Nếu bạn thấy mình có những file như vậy, thì chúng nên được nội tuyến vào trong HTML để tiết kiệm các lời gọi file bên ngoài.


Làm thế nào để nội tuyến JS

Về cơ bản, bạn chỉ việc copy nội dung của file JS bên ngoài và paste nó vào giữa thẻ script trong HTML của bạn.

Nó trông giống như thế này:

<script>
Javascript của bạn đặt ở đây
</script>

Cái này có tác dụng gì?

Đặt JS của bạn vào trong HTML sẽ giúp trình duyệt web giảm số vòng lặp phản hồi đến máy chủ, vì bây giờ bạn không gọi file tách biệt bên ngoài nữa, khi trình duyệt tải HTML, nó đã thấy JS được nội tuyến bên trong.


Công cụ

Để kiểm tra cách JavaScript được sử dụng trên trang, bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm tra tốc độ như PageSpeed Insights.

(Dịch từ bài viết: Inline small Javascript – Tác giả: Patrick Sexton – Website: Varvy)

Back to Top