Không đăng nhập được WordPress vì lỗi Prove your humanity

Đây là lỗi khả năng cao do cache trang đăng nhập làm cho phép toán “Prove your humanity” không còn theo thời gian thực nữa, vì thế dù bạn có nhập đúng kết quả, nó vẫn báo là sai, do kết quả của bạn nhập là đúng trong quá khứ chứ không phải thời điểm hiện tại.

chứng minh là con người

Kết quả là bạn không thể đăng nhập được:

WordPress báo bạn trả lời sai, dù bạn trả lời "đúng"

Để khắc phục điều này, bạn có một số cách, trong đó, nếu bạn đăng nhập được vào trang quản trị hosting, thì thường nó có liên kết tắt để vào trang quản trị mà không phải đăng nhập.

Nếu cách trên không khả thi, hoặc bạn thấy phiền thì tôi sẽ chỉ bạn cách khác đơn giản hơn khá nhiều.

Đó là bạn thêm ký tự sau vào ngay sau link wp-login.php:

?x=fdf

Cái x và fdf thì không quan trọng, bạn có thể thay bằng ký tự chữ khác, nhưng dấu hỏi và dấu bằng thì phải có.

Ý nghĩa của đoạn trên là nó làm cho trang đăng nhập không còn cache nữa, do vậy phép toán là theo thời gian thực.

kết quả theo thời gian thực

Một trong plugin cache tạo cache cho trang đăng nhập là LiteSpeed cache, nếu thấy phiền thì bạn nên tắt nó đi: LiteSpeed cache > Cache > Login Page Cache > OFF > Save để lưu lại.

Viết một bình luận