Xây dựng các hàm kiểm tra trước khi chỉnh sửa dữ liệu là điều rất quan trọng

Khi bạn xây dựng các hàm liên quan đến thao tác chỉnh sửa dữ liệu bạn rất nên cần phải tạo hàm kiểm tra trước xem một dữ liệu nào đó có cần phải chỉnh sửa không đã, nếu có thì mới dùng hàm chỉnh sửa để thao tác. Không nên đưa tất cả dữ liệu qua hàm chỉnh sửa ngay.

Điều này có vài tác dụng:

  • Tránh các thao tác thừa, đồng thời cải thiện hiệu suất, dù điều này không phải lúc nào cũng xảy ra;
  • Quan trọng hơn nó phòng trường hợp các mã chỉnh sửa của bạn chưa hoàn hảo, và hạn chế được nguy cơ can thiệp không đúng;
  • Dĩ nhiên nếu mã chỉnh sửa của bạn được thiết kế đủ tốt, nó có thể không cần hàm kiểm tra trước, tuy nhiên, điều này không thường xuyên xảy ra, và cách an toàn hơn là vẫn nên tạo hàm kiểm tra trước;

Ví dụ khi tôi viết hàm chuyển dấu thanh đặt sai vị trí cho từ tiếng Việt, tôi sẽ viết hàm kiểm tra trước xem một từ nào đấy có cần chỉnh dấu không đã, nếu nó có thì mới đưa nó vào hàm sửa dấu. Vì tỷ lệ các từ cần chỉnh sửa vốn không nhiều, những từ đúng khỏi phải đi qua bộ lọc.

Cái hay nữa của hàm kiểm tra trước, là bạn sẽ bắt đầu với điều kiện bắt lỗi trước, và điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn trong các trường hợp, thay vì nhảy vào viết ngay kết hợp cả bắt lỗi + chỉnh sửa. Và vì nhìn rõ, hàm này sẽ được viết tốt hơn, kết quả là hàm của bạn sẽ đưa ra được giải pháp đáng tin cậy.

Hàm bắt lỗi dĩ nhiên là sử dụng lại được trong hàm chỉnh sửa. Trong những trường hợp mà chúng ta cần độ chính xác cao, việc dư thừa thao tác ở mức độ nào đó là chấp nhận được.

Viết một bình luận