Categories Công cụ WP2Static

Giới thiệu plugin WP2Static: Deploying (phần 3)

Thực hiện triển khai (deploying) là một phần của quá trình xử lý để giúp trang của bạn có khả năng truy cập công khai (exported).

triển khai trang

Phần lõi của plugin WP2Static tạo website tĩnh sẵn sàng cho việc triển khai. Các file đã được xử lý hậu kỳ (post-processed) được lưu trữ trên máy chủ của bạn tại thư mục /wp-content/uploads/wp2static-processed-site. Nếu bạn sử dụng các câu lệnh WP-CLI của chúng tôi, điều này sẽ thuận tiện khi triển khai hơn, bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ dòng lệnh nào (command line tools).

Để có nhiều tùy chọn triển khai hơn, chẳng hạn như tự động triển khai thông qua API (S3, Cloudflare, Netlify, vân vân), sFTP hoặc lưu trữ ZIP, hãy chọn các add-on triển khai tương ứng (có thể tôi sẽ dịch các bài này sau).

Các tùy chọn triển khai

Với phương thức triển khai cụ thể, bạn hãy tham khảo tài liệu tương ứng cho từng add-on (trình cắm) đó.

Trong lõi của plugin WP2Static, chúng ta có 2 tùy chọn triển khai có khả năng tùy chỉnh:

các tùy chọn triển khai

Email thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành

Cái này thuận tiện cho thông báo trong nhóm, WP2Static có thể phân phối các thông báo triển khai thông qua email – bạn chỉ việc nhập thông tin người nhận vào trong tùy chọn này của plugin WP2Static.

Nếu bạn không tùy chỉnh được máy chủ để gửi email, hoặc nó bị chặn bởi nhà cung cấp dịch vụ hosting, bạn có thể sử dụng plugin, chẳng hạn như WP Mail SMTP. Tôi đôi khi sử dụng các công cụ tương tự như thế này khi tôi cần kiểm tra chức năng email, bên cạnh công cụ kiểu như mailtrap để kiểm tra khả năng phân phối. WP Mail SMTP cung cấp khả năng tích hợp với một số ESP lớn, chẳng hạn như MailGun và AWS SES.

Thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành qua Webhook

Webhook cho phép bạn dễ dàng kết nối với nhiệu dịch vụ kết nối mạng đa dạng. WP2Static có thể kích hoạt webhook để gửi đến một điểm cuối/dịch vụ mà bạn chọn sau khi hoàn thành nhiệm vụ triển khai. Điều này có thể hữu ích cho các trang rất lớn mất nhiều thời gian để xử lý và bạn muốn kích hoạt bước kế tiếp trong luồng công việc khi quá trình triển khai của WP2Static hoàn tất. Dịch vụ kiểu như Zapier có thể cho bạn các ý tưởng về cách bạn kích hoạt các dịch vụ khác vào bên trong trang WordPress phát triển (ví dụ, khởi tạo bộ kiểm tra “end to end” lúc ban đầu khi bạn triển khai máy chủ staging!).

Nhập URL địa chỉ mà bạn muốn gửi webhook xác nhận bản triển khai. Lựa chọn phương thức http là POST hoặc GET để phân phối các yêu cầu của bạn. Mã phản hồi trạng thái của webhook sẽ được nhập vào WP2Static > Logs.

Các yêu cầu GET sẽ gửi ?message=WP2Static deployment complete! và các yêu cầu POST sẽ gửi WP2Static deployment complete!

Nếu bạn muốn nhanh chóng kiểm tra chức năng, bạn có thể sử dụng các trình kiểm tra yêu cầu http nhanh, chẳng hạn như RequestBin.

Máy chủ của tôi không cho phép gửi email hoặc chặn URL webhook của tôi.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng dịch vụ kiểu như Zapier để chấp nhận email và phản hồi tới một webhook hoặc ngược lại. Zapier chỉ là một ví dụ, bạn cũng có thể viết một ứng dụng web nhỏ của bạn bằng PHP, CGI hoặc với một nhà cung cấp có chức năng serverless.

Tôi có thể triển khai trang web tĩnh của tôi ở đâu?

Hiện tại WP2Static cung cấp các hướng dẫn mẫu cho việc triển khai website tĩnh với các phương thức/nhà cung cấp dịch vụ hosting sau:

 • Amazon S3
 • Netlify
 • Bitbucket
 • GitHub Pages
 • Zip
 • BunnyCDN
 • FTP
 • Aerobatic
 • Azure
 • DriveToWeb
 • Fast.io
 • fastly
 • Firebase
 • Google App Engine
 • Google Cloud Storage
 • Heroku
 • Key
 • neocities
 • Rackspace
 • render
 • Surge
 • ZEIT

(Dịch từ tài liệu hướng dẫn trên trang chính thức cho plugin: WP2Static[.]com)

Back to Top