Giới thiệu plugin WP2Static: Job (phần 4)

WP2Static cung cấp quy trình công việc mềm dẻo để tạo website tĩnh, bao gồm quy trình công việc hoàn toàn tự động mà bạn có thể thiết lập thông qua giao diện người dùng (UI). Bài viết này bàn về cách sử dụng Job Queue (hàng đợi công việc), để chúng ta có thể thao tác thủ công hoặc tự động thêm bất cứ kiểu Job nào (hoặc tất cả), bao gồm: detect (phát hiện URL), crawl, post_precess (xử lý hậu kỳ) và deploy (triển khai). Với quy trình công việc bạn muốn có nhiều quyền điều khiển hơn …

Đọc thêm

Giới thiệu plugin WP2Static: Deploying (phần 3)

Thực hiện triển khai (deploying) là một phần của quá trình xử lý để giúp trang của bạn có khả năng truy cập công khai (exported). Phần lõi của plugin WP2Static tạo website tĩnh sẵn sàng cho việc triển khai. Các file đã được xử lý hậu kỳ (post-processed) được lưu trữ trên máy chủ của bạn tại thư mục /wp-content/uploads/wp2static-processed-site. Nếu bạn sử dụng các câu lệnh WP-CLI của chúng tôi, điều này sẽ thuận tiện khi triển khai hơn, bạn có thể sử dụng bất cứ công cụ dòng lệnh nào (command line tools). Để có nhiều tùy …

Đọc thêm

Giới thiệu Plugin WP2Static: Post-Processing (phần 2)

Pha xử lý hậu kỳ (post-processing phase) của WP2Static tạo một bản sao (copy) cho từng file đã được crawl, thực hiện chỉnh sửa nội dung cần thiết để chuẩn bị đưa vào quá trình triển khai (deployment). Ở mức độ tối thiểu, pha xử lý hậu kỳ sẽ thay thế tất cả các URL trong trang web đã được crawl, chuyển chúng từ URL WordPress động dạng phát triển (ví dụ, http://localhost, https://dev.example.com) thành URL của website thành phẩm truy cập công khai cho người dùng cuối (production site’s URL), chẳng hạn như https://example.com Cách trình hậu xử lý …

Đọc thêm

Giới thiệu plugin WP2Static: Detect & Crawl (phần 1)

WP2Static là plugin tạo website tĩnh (static site) dành cho WordPress. Nó là mã nguồn mở hoàn toàn trong phạm vi công cộng (public domain). WP2Static tăng cường quyền riêng tư của bạn và tối thiểu hóa chi phí hosting. Các bước thực hiện Sao chép trang WordPress của bạn để chuyển nó sang vị trí khác (máy tính của bạn hoặc máy chủ gốc khác) Tải về và cài đặt plugin WP2Static Cấu hình các tùy chọn triển khai Cài đặt triển khai tự động hoặc thủ công (Jobs) Kiểm tra bản triển khai / thực hiện bất cứ …

Đọc thêm

WP2Static – một chiều hướng mới trong việc cải thiện hiệu suất, tốc độ WordPress

Thời gian gần đây tôi phát hiện một plugin mới có tên WP2Static giúp đỡ rất nhiều trong việc cải thiện tốc độ website sử dụng WordPress. Ý tưởng lõi thì không mới chút nào nhưng nó được thiết kế với vài điều chỉnh mà tôi nghĩ có thể rất phù hợp trong một số kiểu trang web. Ý tưởng vẫn thế thôi: sử dụng trang web tĩnh để cải thiện tốc độ website, nhưng ở đây thay vì sử dụng plugin cache kiểu LiteSpeed cache, WP-Rocket thì plugin này biến website thành tĩnh hoàn toàn. Khác biệt ở đâu? …

Đọc thêm