Categories Cache

Giới thiệu công cụ Optimus Cache Prime để tạo trước cache cho trang WordPress: cũng hơi lằng nhằng, nhưng nếu cần thì nên dùng

Vài lời của Kiến càng: tính năng tạo trước cache (preload cache, prebuild cache) giúp cho ngay cả người dùng đầu tiên truy cập vào một bài viết nào đó trên website cũng nhận được luôn trang đã được cache, nhờ vậy có tốc độ cao. Tính năng này đặc biệt quan trọng trên các website mà từng lượt truy cập đều có giá trị cao hoặc/và lưu lượng truy cập rất phân tán (trang thì ngày nào cũng có người vào, trang thì cả tháng mới có người vô). Ưu điểm của Optimus Cache Prime là cài đặt đơn giản. Bạn chỉ việc copy nó về, giải nén rồi để vào thư mục gốc của website, tiếp đến là gõ khoảng 3 dòng lệnh SSH là xong.


Optimus Cache Prime (OCP) là trình tạo trước cache thông minh cho website thông qua sitemap XML. Nó sẽ quét tất cả URL trong một sitemap cho trước, vì thế máy chủ web xây dựng sẵn phiên bản cache cho trang trước khi người đọc hoặc bọ của máy tìm kiếm tiếp cận.

Kể từ khi các máy tìm kiếm bắt đầu giảm thứ hạng các website có tốc độ phản hồi chậm thì ý nghĩa của việc giúp trang của bạn tải nhanh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Optimus Cache Prime giúp bạn làm điều đó bằng cách đảm bảo rằng cache của bạn – có thể là cache in-memory như memcached hoặc APC, hoặc file cache flat như WP Super Cache hoặc W3 Total Cache, Cache Enabler, vân vân – đã được tạo trước khi ai đó ngẫu nhiên truy cập vào một bài viết nào đấy.

Tải về

Nền tảng Phiên bản Gói Size
Linux (32-bit) 2.6 – 2012-04-23 ocp-2.6-i386.tar.gz 1,2 MB
Linux (64-bit) 2.7 – 2014-12-27 ocp-2.7-amd64.tar.gz 1,8 MB
Windows (64-bit) 2.7 – 2014-12-27 ocp-2.7.zip 1,7 MB
Các nền tảng khác 1.1 – 2010-12-20 Legacy Python Version
Các phiên bản của OCP

Kho lưu trữ Git: https://github.com/patrickmn/ocp

Một vài ví dụ sử dụng

Câu lệnh Giải thích ý nghĩa
./ocp /home/patrick/sitemap.xml Tìm nạp trước tất cả các URL trong sitemap cục bộ (local)
./ocp http://ten-mien-cua-ban.com/sitemap.xml Tìm nạp trước tất cả các URL trong sitemap từ xa
./ocp -c 10 http://ten-mien-cua-ban.com/sitemap.xml.gz Tìm nạp trước tất cả các URL trong sitemap dạng URL, quét 10 URL mỗi giây
./ocp -l /var/www/mysite.com/wp-content/cache/supercache/ten-mien-cua-ban.com http://ten-mien-cua-ban.com/sitemap.xml Tìm nạp trước từng URL trong sitemap từ xa chỉ khi phiên bản đã cache của trang chưa có sẵn (trong ví dụ này là của WP SuperCache)
./ocp -l /var/www/ten-mien-cua-ban.com/wp-content/w3tc/pgcache/ -ls _index.html http://ten-mien-cua-ban.com/sitemap.xml Tìm nạp trước từng URL trong sitemap từ xa chỉ khi phiên bản đã cache của trang chưa có sẵn (trong ví dụ này là W3 Total cache)
./ocp -l /var/www/ten-mien-cua-ban.com/wp-content/cache/supercache/ten-mien-cua-ban.com –max 20 http://ten-mien-cua-ban.com/sitemap.xml Tìm nạp trước từng URL trong sitemap từ xa chỉ khi phiên bản đã cache của trang chưa tồn tại, và dừng lại sau khi quét 20 trang (chưa có cache)
./ocp –print http://ten-mien-cua-ban.com/sitemap.xml | xargs curl -I Không tìm nạp, nhưng chạy curl -I để lấy tiêu đề phản hồi của từng URL trong sitemap hoặc các sitemap lồng nhau

Bạn có thể chạy lệnh ./ocp mà không cần bất kỳ toán tử nào đằng sau để bạn có được cái nhìn tổng quan và giải thích tất cả các tuỳ chọn dành cho biến.

Các tính năng

  • Kiểm tra cache;
  • Hỗ trợ cả chỉ mục sitemap thông thường, lẫn sitemap lồng nhau;
  • Quét số lượng tuỳ ý các URL song song;
  • Sử dụng lại session và HTTP KeepAlive (khi áp dụng);
  • Cảnh báo nếu các trang trong sitemap của bạn không tải, trả về trạng thái 404 Not Found, vân vân;
  • Tuỳ chỉnh được User-Agent (-ua flag);

Bạn có thể chạy OCP trên bất kỳ máy chủ nào chỉ định cụ thể sitemap đích – ví dụ một trang mà liên kết đến tất cả trang của bạn, hoặc một trang liệt kê chỉ các trang có mức độ ưu tiên cao – và Optimus sẽ quét các liên kết trong đó.

Nếu chạy nó cục bộ trên máy chủ của bạn, OCP có khả năng thăm dò các file cache tĩnh trước khi quyết định thực hiện bất kỳ request nào tới máy chủ web gốc của bạn, giúp làm giảm đáng kể số lượng request & giảm các thông báo log dư thừa. Các trang chỉ được quét nếu nó chưa có phiên bản cache.

OCP có tốc độ kiểm tra tối đa lên đến 10 ngàn trang mỗi giây với chế độ local đã được bật nếu cache phần lớn đã được quét từ lần chạy trước. Local mode được thiết kế để sử dụng cho W3 Total Cache và WP Super Cache cho WordPres, nhưng nó cũng hoạt động được với bất kỳ hệ thống nào sử dụng cache file dạng flat URL-relative (ví dụ /about/ được cache thành dạng như là ‘about’ hoặc ‘about/index.html’ trên máy chủ gốc).


PS: bạn có thể tham khảo thêm bài này để hiểu rõ hơn OCP.


Câu lệnh tiện dùng

Tôi để thư mục OCP đã giải nén cùng cấp với thư mục public_html.

Tiếp đến tôi gõ lệnh sau để vào thư mục OCP sau khi đăng nhập vào tài khoản root:

cd /home/ten-mien-cua-ban.com/ocp

Sau đó tôi gõ lệnh sau để OCP quét trang:

./ocp -v=true -c 10 https://ten-mien-cua-ban.com/sitemap_index.xml

PS: sitemap_index.xml là định dạng sitemap do Yoast SEO tạo.

Back to Top