Gọi CSS trước giúp tăng tốc độ website

Tại sao bạn cần phải gọi CSS trước? Bởi vì tất cả CSS phải được trình duyệt xử lý trước khi nó có thể hiển thị bất kỳ điều gì trên màn hình của người dùng. Bạn cần gọi CSS trước JavaScript (hoặc bất cứ thành phần nào khác) Một vấn đề cơ bản gây trì hoãn CSS đơn giản là do trang web phải gọi tài nguyên khác trước khi nó gọi CSS. Điều này đề cập đến thứ tự các tài nguyên được gọi xuất hiện trong file HTML. Giả sử chúng ta có trang web bao gồm …

Đọc thêm

Các câu hỏi thường gặp về plugin Autoptimize

Mô tả: Plugin Autoptimize giúp tối ưu hóa trang của bạn thật dễ dàng. Nó có thể gộp, nén (minify) và tạo cache cho các đoạn mã thực thi scripts (JS) và mã định dạng (CSS). Nó cũng có thể đưa các đoạn CSS vào phần đầu của trang theo mặc định (nhưng cũng có thể trì hoãn nó), di chuyển và trì hoãn các đoạn mã scripts (JS) xuống chân trang và giảm thiểu các đoạn mã HTML. PS: nếu bạn muốn biết cách cài đặt Plugin Autoptimize hãy tham khảo bài viết sau: https://kiencang.net/plugin-autoptimize/ Tùy chọn “Extra/gia tăng” cho …

Đọc thêm