Mã hóa không mất dữ liệu và mã hóa thuộc tính trong suốt từ ảnh PNG thành WebP

Tóm tắt – Chúng tôi so sánh việc sử dụng tài nguyên của bộ mã hóa/giải mã WebP với PNG trong cả hai chế độ nén không mất dữ liệu và mất dữ liệu (lossless and lossy modes). Chúng tôi sử dụng mẫu (corpus) gồm 12 ngàn ảnh PNG lựa chọn ngẫu nhiên có thuộc tính trong suốt từ web, và các phép đo đơn giản để cho thấy các thay đổi về mặt hiệu suất. Chúng tôi nén lại các ảnh PNG trong mẫu của chúng tôi để so sánh ảnh WebP về mặt dung-lượng-PNG-đã-được-tối-ưu. Kết quả của chúng …

Đọc thêm

Tìm hiểu định dạng ảnh JPG, PNG, GIF và SVG

Vài lời của người dịch: mặc dù ảnh là thành phần quan trọng trên website và cũng rất quen thuộc với chúng ta, nhưng hiểu biết của chúng ta về nó không nhiều. Bài viết này nhằm khắc phục phần nào tình trạng đó. Nếu bạn cảm thấy bài viết này có chút gì đó quen thuộc thì lý do là vì chúng tôi đã đăng phiên bản đầu tiên của nó vào năm 2009. Dù cho SVG đã thêm một chiều hướng hoàn toàn mới vào công việc thiết kế web, các câu hỏi kiểu như “Sự khác biệt …

Đọc thêm