Nghiên cứu so sánh khả năng nén ảnh mất dữ liệu của định dạng JPEG và WebP

Vài lời của người dịch: đây là bài viết chứng minh tính hiệu quả về mặt dung lượng của ảnh WebP so với JPEG. Cụ thể với một nhóm ảnh tiêu chuẩn cũng như thu thập được trên mạng, nhóm tác giả đã chứng minh rằng với hai ảnh WebP và JPEG có cùng chất lượng, ảnh WebP trung bình có dung lượng nhỏ hơn 25% – 34%. Giới thiệu Chúng tôi thực hiện so sánh đánh giá ảnh WebP và JPEG dựa trên bộ mã hóa mới mà chúng tôi phát hành trong libwebp. Mục tiêu là thực hiện …

Đọc thêm

Tìm hiểu định dạng ảnh JPG, PNG, GIF và SVG

Vài lời của người dịch: mặc dù ảnh là thành phần quan trọng trên website và cũng rất quen thuộc với chúng ta, nhưng hiểu biết của chúng ta về nó không nhiều. Bài viết này nhằm khắc phục phần nào tình trạng đó. Nếu bạn cảm thấy bài viết này có chút gì đó quen thuộc thì lý do là vì chúng tôi đã đăng phiên bản đầu tiên của nó vào năm 2009. Dù cho SVG đã thêm một chiều hướng hoàn toàn mới vào công việc thiết kế web, các câu hỏi kiểu như “Sự khác biệt …

Đọc thêm