Categories Nén

Bật nén Gzip giúp tăng tốc website

nén gzip

Nén Gzip là gì? Gzip là phương thức nén các file (làm cho chúng nhỏ hơn) để cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn;Chỉ có tác dụng với file…

Categories Nén

Nén Brotli là gì?

nén brotli

Brotli là gì? Brotli là mã nguồn mở dành cho việc nén dữ liệu và vượt trội so với nén gzip trong nhiều tình huống;Brotli hiện đang được một số…

Back to Top