Categories CSS HTML

Bố cục thông thường của một Website

Nói về bố cục thông thường của một website – hay rõ ràng hơn là bố cục giao diện của nó, có một kiểu bố cục rất phổ biến mà tôi sẽ trình bày dưới đây:

  • Gồm 3 phần: header (đầu trang), content (nội dung của trang) và cuối cùng là footer (chân trang);
  • Header thường bao gồm logo hoặc tên trang và thanh điều hướng cho trang web – chính là menu giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy các chuyên mục – bài viết;
  • Phần Content thường chia làm hai là Left-content (Nội dung bên trái) và Right-content (Nội dung bên phải). Một trong hai phần này sẽ chứa nội dung chính là các bài viết, phần còn lại chứa các nội dung phụ như tìm kiếm, các bài viết mới nhất, fanpage… Như hiện tại trang của tôi để nội dung chính ở bên trái – trong một giao diện khác bạn có thể thích để ở bên phải hơn.
  • Cuối cũng là footer (chân trang) – nơi bạn thường để lại các thông tin bản quyền trang web, thời gian bắt đầu hoạt động, địa chỉ, số điện thoại liên hệ…
Header
Left
Right
Footer

Tất nhiên bố cục ở trên chỉ là phổ biến chứ không phải là bố cục mà mọi website cần tuân theo. Tuy không bay bổng như thiết kế thời trang, nhưng thiết kế website cũng có nhiều bố cục hết sức lạ mắt mà tùy tính huống cụ thể áp dụng vào sẽ rất tốt.

Back to Top