Tối thiểu hóa thời gian tra cứu DNS

Tra cứu DNS là gì? DNS là viết tắt của cụm từ “Domain Name System/Hệ thống Phân giải Tên miền”; Một tên miền như “ten-mien-cua-ban.com” phải được kết nối với một địa chỉ IP nào đó; Tra cứu DNS (DNS lookup) là một yêu cầu được gửi tới máy chủ khác để có được câu trả lời về địa chỉ IP cho một tên miền cụ thể Với bất kỳ tài nguyên nào bạn muốn tải cho trang, trình duyệt sẽ phải “tìm kiếm nó”. Trình duyệt cần làm điều đó ít nhất một lần cho mỗi tên miền mà …

Đọc thêm

Mức độ nhanh chóng của việc cập nhật DNS

Khi bạn đăng ký một tên miền mới, các nameserver sẽ thay đổi. Nói cách khác, thay đổi được thực hiện ở DNS (Domain Name System / Hệ thống phân giải tên miền), và bạn có thể mong đợi các thay đổi đó được lan tỏa (propagate) trong vòng 24 giờ. Cài đặt TTL (Time to Live / Thời gian sống): TTL là khoảng thời gian bạn yêu cầu máy chủ cache thông tin mới cho các bản ghi DNS. Vì bạn có thể thiết lập TTL cho từng bản ghi DNS bên trong file zone của tên miền, bạn …

Đọc thêm