Giới thiệu control panel CentminMod cho WordPress

Vài lời của người dịch: khi nhận thấy nhiều control panel dạng script phổ biến ở Việt Nam tôi hơi bất ngờ, vì vẫn nghĩ mọi người thích control panel dạng đồ họa hơn (chẳng hạn CyberPanel, Plesk). Nhưng về sau nhận ra một lý do quan trọng, mặc dù control panel đồ họa tiện dùng hơn nhưng nó chiếm tài nguyên máy chủ đáng kể so với dạng script, nhất là khi đa số người dùng chỉ dùng VPS loại nhỏ (5 – 10$/tháng). Nguyên nhân thứ hai, mặc dù có gói panel miễn phí, đa số panel đồ …

Đọc thêm