Thí nghiệm sự khác nhau giữa mật khẩu mạnh và mật khẩu yếu

Hoang mang

Hôm nay Blog Kiến càng sẽ làm vài thí nghiệm về thời gian phá password để chúng ta cùng thấy được sự khác nhau giữa mật khẩu mạnh và mật khẩu yếu. Lần này là tiến hành phá mật khẩu thực sự chứ không chỉ tính toán độ mạnh dựa vào thời gian phá trên lý thuyết.

Mô hình thí nghiệm phá password theo kênh tấn công Offline, cụ thể, tôi sẽ tạo 2 file winrar trên máy tính, cả 2 đều có mật khẩu, một mật khẩu yếu với 5 ký tự, và một mật khẩu mạnh với 12 ký tự, rồi chúng ta cùng quan sát sau bao lâu chương trình phá mật khẩu có thể hoàn thành.

Kiểu tấn công Offline tạo điều kiện cho kẻ phá password, vì hắn có thể thử số lượng mật khẩu rất lớn cho đến khi tìm ra được mới thôi.
Đây là 2 folder ban đầu của tôi:
2 thư mục chưa đặt mật khẩu
Giờ tôi sẽ nén từng folder lại với mật khẩu mạnh, yếu tương ứng với tên của từng thư mục:
Đặt mật khẩu yếu cho thư mục này
pussy là mật khẩu rất yếu
vì nó chỉ có 5 ký tự và nó là từ nằm trong từ điển
Đặt mật khẩu mạnh cho thư mục này
Mật khẩu khá mạnh !mltc—Anh?

Tôi xóa 2 thư mục chưa nén đi và để lại 2 file nén đã đặt mật khẩu:

Đến lúc tới phần quan trọng, tôi sẽ dùng phần mềm RAR Password Unlocker để phá, phần mềm này cung cấp 3 kịch bản tấn công:
  • Thử mọi trường hợp của mật khẩu (Try All Possible Combinations): cái này thì ăn chắc sẽ tìm ra, nhưng vấn đề là nếu mật khẩu khó thì ngàn năm mới tìm ra được!
  • Cũng tấn công mạnh như trường hợp thứ nhất nhưng có bổ sung thêm các mật khẩu trong kho dữ liệu (Some Password Characters are Known).
  • Dựa trên từ điển (Dictionanry Attack): cái này có thời gian tìm nhanh nhất, nhưng chỉ tìm được mật khẩu nào nằm trong từ điển.

Quy trình của kẻ tấn công dò mật khẩu thường là:

  • Khai thác thông tin cá nhân để thử các mật khẩu liên quan đến tiểu sử.
  • Sử dụng danh sách các mật khẩu thường được sử dụng nhất.
  • Sau khi thất bại với 2 cái trên chúng sẽ dùng từ điển để dò.
  • Nếu từ điển cũng thất bại nốt thì phải thử mọi khả năng có thể có của mật khẩu.
Phần 1, chúng ta sẽ tấn công file nén Mat_khau_yeu.rar, và sẽ dựa trên từ điển như hình dưới đây
Dò mật khẩu yếu
Nhấn Start để chương trình bắt đầu dò mật khẩu…Hình ảnh dưới đây cho thấy tốc độ dò:
Tốc độ dò mật khẩu - 01
Sau 16s nó đã thử được hơn 2300 mật khẩu
Tốc độ dò mật khẩu - 02
Gần 2 phút đã thử được gần 14.000 mật khẩu

Và cuối cùng, cái gì phải đến đã đến…

Đã phá được mật khẩu yếu
Sau 2 phút 17 giây và 15.936 mật khẩu đã thử, chương trình đã tìm ra mật khẩu để mở file nén (recovered successfully!)
Phần 2, chúng ta tiến hành phá file nén Mat_khau_manh.rar với kiểu tấn công mạnh nhất có thể vì mật khẩu này không tuân theo quy luật và có ký tự đặc biệt (mà chắc chắn dò bằng từ điển sẽ thất bại)…

Sau 30 phút chúng ta không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy khả năng sẽ tìm ra mật khẩu:

Thất bại trong việc dò mật khẩu mạnh
30 phút 43 giây với gần 242 ngàn mật khẩu đã thử
nhưng đều thất bại

Để kiểm tra xem với mật khẩu như trên sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để phá, mời bạn theo liên kết này: https://www.grc.com/haystack.htm. Với một máy tính siêu mạnh cũng phải mất hơn 45.77 năm để tìm ra mật khẩu trên, đó là lý do vì sao sau 30 phút bạn vẫn không thấy bấy cứ điều gì !!!

Thời gian dò mật khẩu mạnh
Bạn đã tận mắt chứng kiến: sự khác biệt là rất lớn. Mật khẩu yếu mất vài phút để tìm ra (CPU máy tính của tôi còn chậm đấy nhé), còn mật khẩu mạnh, siêu máy tính mất đến vài chục năm để phá.

Viết một bình luận