Trang có chất lượng thấp [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 5.0 Trang có chất lượng thấp Các trang chất lượng Thấp không đạt được mục đích đủ tốt vì chúng thiếu một khía cạnh quan trọng nào đó hoặc có vấn đề. Các trang chất lượng thấp không đáp ứng các tiêu chuẩn về Thấp nhất nhưng có thể có các đặc điểm không mong muốn tương tự như vậy với mức độ nghiêm trọng nhẹ hơn. Để xác định các …

Đọc thêm

Ví dụ về các trang có chất lượng thấp nhất [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những ví dụ cụ thể về nội dung được xếp hạng thấp nhất. Nhìn chung nó rất dễ hiểu. Một cách tổng quát nếu nội dung được tạo ra có mục đích lừa đảo, chất lượng kém, hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học được chuyên gia đồng thuận, gây hại tới một nhóm người cụ thể, sao chép mà không cung …

Đọc thêm

Các trang web spam [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 4.6 Các trang web spam Các trang và website phải tồn tại vì lợi ích của những người truy cập. Có nhiều loại trang web có thể mang lại lợi ích cho khách truy cập, chẳng hạn như dịch vụ ngân hàng hoặc mua sắm trực tuyến, video giải trí hoặc trang cá nhân chia sẻ quan điểm hoặc trải nghiệm. Một số trang này phụ thuộc vào quảng cáo và …

Đọc thêm

Các website hoặc trang không đáng tin cậy [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 4.5 Các website hoặc trang không đáng tin cậy Xếp hạng Thấp nhất nên được sử dụng cho các trang hoặc website mà bạn thực sự nghi ngờ đang tham gia vào các hoạt động lừa đảo hoặc độc hại. Một số trang không đáng tin cậy được tạo ra để mang lại lợi ích cho website hoặc tổ chức đứng đằng sau hơn là giúp đỡ mọi người. Một số …

Đọc thêm

Trang có chất lượng thấp nhất [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 4.0 Trang có chất lượng thấp nhất Các trang có chất lượng thấp nhất là không đáng tin cậy, lừa đảo, có hại cho mọi người hoặc xã hội hoặc có những đặc điểm không mong muốn khác. Các yếu tố cần cân nhắc cho Chất lượng thấp nhất bao gồm chất lượng của MC (nội dung chính), danh tiếng, E-E-A-T, v.v., nhưng có những bước kiểm tra đặc biệt mà …

Đọc thêm

Kinh nghiệm, Chuyên môn, Thẩm quyền và Tin cậy (E-E-A-T) [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 3.4 Kinh nghiệm, Chuyên môn, Thẩm quyền và Tin cậy (E-E-A-T) Kinh nghiệm (Experience), Chuyên môn (Expertise), Thẩm quyền (Authoritativeness) và Tin cậy (Trust), được viết tắt theo các chữ cái đầu trong tiếng Anh là E-E-A-T đều là những cân nhắc quan trọng khi xếp hạng PQ (chất lượng trang). Thành viên quan trọng nhất, nằm ở trung tâm của gia đình E-E-A-T là Tin cậy. Tin cậy: Xem xét …

Đọc thêm

Đánh giá chất lượng trang trên tổng thể [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 3.0 Đánh giá chất lượng trang trên tổng thể Bây giờ bạn đã là chuyên gia trong việc hiểu các website và trang web (webpage), dưới đây là các bước xếp hạng Chất lượng Trang ở cấp độ cao: Quan trọng: Có những trang có hại dường như là “official / chính thức”, “expert / chuyên gia” hoặc “authoritative / có thẩm quyền”. Bất kỳ kiểu website nào cũng có thể …

Đọc thêm

Hiểu nội dung trang web [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 2.4 Hiểu nội dung trang web Tất cả nội dung trên trang web {{webpage / một trang cụ thể trên website}} có thể được phân loại thành một trong các loại sau: Nội dung chính (Main Content/MC), Nội dung bổ sung (Supplementary Content/SC) hoặc Quảng cáo/Kiếm tiền (Advertisements/Monetization/Ads). Để hiểu mục đích của trang web và thực hiện xếp hạng PQ, bạn cần có khả năng phân biệt giữa các phần …

Đọc thêm

Hướng dẫn đánh giá chất lượng trang [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Link tải Ebook tiếng Việt: Nguyên Tắc Cho Người Đánh Giá Kết Quả Tìm Kiếm, phần 1. Ebook này bao gồm nội dung bên dưới và các phần khác. 1.0 Giới thiệu về Đánh giá chất lượng trang Nhiệm vụ xếp hạng Chất lượng Trang (Page Quality/PQ) bao gồm một URL và các ô lưới để ghi lại những quan sát của bạn khi bạn khám phá trang đích và website được liên kết với URL đó. Mục tiêu của xếp hạng PQ là đánh giá mức độ trang đạt được mục đích của nó tốt đến đâu. Đây là …

Đọc thêm

Tổng quan về hướng dẫn chung [Đánh giá chất lượng tìm kiếm]

Lời của người biên tập: Chào các bạn đến với chuỗi bài viết trong cuốn sách Nguyên tắc cho người đánh giá kết quả tìm kiếm do Google xuất bản. Đây là bản dịch không chính thức từ bản tiếng Anh gốc. Mặc dù tài liệu này không nói gì nhiều về SEO, nhưng tôi đánh giá nó là một trong các tài liệu SEO quan trọng nhất. Nội dung bản dịch cố gắng giống như nguyên bản hết sức có thể. Người biên tập có thể bổ sung thêm thông tin cho dễ hiểu, nhưng có chú thích rõ …

Đọc thêm