Categories Tối ưu JavaScript

Các trang không được tải trước trong instant.page

Phần này giúp bạn tùy chỉnh sâu hơn instant.page: công cụ giúp tăng tốc website rất đơn giản, miễn phí nhưng hiệu quả. Thông thường các tùy chọn mặc định của Instant Page là đủ tốt rồi, nhưng bạn nào muốn điều chỉnh sâu hơn hãy đọc kỹ tài liệu bên dưới.

Các trang có chuỗi truy vấn (“?”) Trong URL của chúng (còn được gọi là query) không được tải trước theo mặc định vì chúng đôi khi kích hoạt một hành động nằm ngoài ý định của người dùng nếu được tải trước (chẳng hạn như đăng xuất hoặc xóa nội dung nào đó).


Danh sách trắng các trang có chuỗi truy vấn

Nếu bạn muốn tải trước tất cả các trang có chuỗi truy vấn, hãy thêm thuộc tính data-instant-allow-query-string vào <body>.

Nếu bạn chỉ muốn cho phép tải trước các liên kết có chuỗi truy vấn một cách có chọn lọc (tức là những link có thuộc tính này mới được tải trước, không có thì không tải), hãy thêm thuộc tính data-instant vào chúng, ví dụ:

<a href="articles?page=2" data-instant>Page 2</a>

Danh sách đen các trang

Để đưa vào danh sách cấm theo cách thủ công, hoặc chặn tải trước các liên kết kích hoạt một hành động, hãy thêm thuộc tính data-no-instant vào chúng, ví dụ:

<a href="logout?token=f2d2650ce6" data-no-instant>Log out</a>

Điều này thường được sử dụng khi bạn dùng data-instant-allow-query-string, nếu không, các liên kết mặc định với chuỗi truy vấn đã được đưa vào danh sách đen rồi.


Các liên kết bên ngoài không được tải trước theo mặc định, để bật tính năng này cho chúng, bạn thêm thuộc tính data-instant-allow-external-links vào <body>.

Để giới hạn một số liên kết bên ngoài cụ thể được tải trước, hãy thêm data-instant vào chúng.


Chỉ tải trước một số liên kết (chế độ danh sách trắng)

Nếu bạn chỉ muốn tải trước các liên kết cụ thể, hãy thêm data-instant-whitelist vào <body> và đánh dấu các liên kết để tải trước bằng cách thêm thuộc tính data-instant vào chúng.


Trình chặn nội dung

Vì những lý do không rõ ràng mà tìm nạp trước (preload) bị một số trình chặn nội dung như uBlock Origin coi là vi phạm quyền riêng tư. Bạn cần đảm bảo tắt trình chặn nội dung trên trang web của bạn để xem các yêu cầu tải trước thực hiện.

uBlock Origin trong Firefox hoàn toàn vô hiệu hóa tính năng tìm nạp trước; nếu bạn sử dụng nó, bạn cần phải tạm thời vô hiệu hóa hoàn toàn tiện ích này, chứ không chỉ tắt nó cho trang web của bạn.

Điều này chỉ ảnh hưởng đến người dùng với trình chặn nội dung sử dụng danh sách EasyPrivacy. Nó vẫn hoạt động tốt với AdBlock; và người dùng uBlock Origin chỉ là thiểu số. Nếu bạn muốn làm cho Instant.page hoạt động cho người dùng trang web của bạn có trình chặn nội dung bảo mật, bạn có thể tự lưu trữ tập lệnh (tức là bạn tải mã JS của Instant Page về và tự host nó trên máy chủ của bạn- đây là cách Kiến càng làm).

(Biên tập từ bài giới thiệu chính thức trên trang instant.page)

Back to Top