CDN miễn phí từ QUIC cloud

CDN miễn phí của QUIC cloud có chất lượng ổn, tích hợp trơn tru với plugin LiteSpeed cache & webserver rất chất lượng của họ.

Các thuộc tính:

 • Đăng ký: quic.cloud
 • CDN miễn phí: tùy theo kiểu webserver, với OpenLiteSpeed là 5GB, LiteSpeed Enterprise là 10GB;
 • Vị trí máy chủ CDN: Toàn cầu, có các cụm máy chủ CDN ở gần Việt Nam;
 • Demo: kiencang.net;

Ưu điểm:

 • Đăng ký nhanh;
 • Không cần phải sử dụng tên miền riêng cho CDN;
 • Tốc độ CDN tương đối tốt;
 • Có khả năng cache HTML ở máy chủ biên, hiện chỉ có QUIC cloud và Cloudflare là 2 dịch vụ CDN có khả năng làm điều này;
 • Gia tăng ít nhiều bảo mật;
 • Nếu dùng hết dung lượng miễn phí và chuyển sang mua, nó có giá rẻ, chỉ 1$ / 100GB;
 • Phối hợp được với các dịch vụ CDN truyền thống khác, ví dụ như CDN của Jetpack, BunnyCDN;
 • Có tiềm năng phát triển ổn định, lâu dài vì không miễn phí quá nhiều & nằm trong hệ sinh thái rất mạnh của LiteSpeed;

Nhược điểm:

 • Cài đặt có thể khá khó khăn với người lần đầu tiên làm quen;
 • Phải sử dụng kèm plugin LiteSpeed cache;
 • Dung lượng miễn phí nhỏ, chỉ hợp với site nhỏ, hoặc site trung bình chỉ cần cache HTML chứ không cần CDN cho ảnh & các tài nguyên tĩnh khác;

Kết luận

CDN của QUIC cloud có chất lượng ổn, với khả năng cache HTML hết sức độc đáo giúp giảm tải sâu cho máy chủ gốc. Tuy nhiên bản miễn phí của nó chỉ hợp trên các site nhỏ, hoặc site tầm trung chỉ dùng cache HTML.

Viết một bình luận