Phiên bản mới của bầu.com (RC2) ra mắt

Sau khoảng hai tháng tích cực cải thiện, hôm nay 8/1/2023, bầu.com (chương trình gợi ý tên hay cho bé) chính thức ra mắt phiên bản 2, với một số thay đổi quan trọng, trong đó tập trung vào phân tích sâu hơn đệm – tên người dùng nhập vào. Những cải tiến chủ yếu bao gồm: Cập nhật: ngày 25/1/23, chương trình được cập nhật thêm một chút với việc thêm 15% dữ liệu mẫu, đưa thêm ảnh đại diện, tăng tính ngẫu nhiên trong gợi ý để đưa ra các tên ít phổ biến hơn giúp hạn chế …

Đọc thêm