Cách tạo ảnh bằng AI thông qua thuật toán của Stable Diffusion

Chắc chắn tạo ảnh bằng AI sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới đây, có 2 nguyên nhân chủ yếu: Tôi sử dụng ứng dụng online nightcafe.studio trong hướng dẫn này, nightcafe.studio (NCS) có ưu điểm là hàng ngày cấp miễn phí 5 credit, nên bạn sẽ không tốn tiền để mua nếu chỉ có nhu cầu tạo 10 – 20 ảnh mỗi ngày, xét ra thì số lượng đó cũng đủ cho đa số người dùng thông thường. Ngoài ra NCS có các tính năng tùy biến chuyên sâu hơn đa số các ứng dụng tương tự. …

Đọc thêm