Xoay chữ với CSS3

Quả là CSS3 làm tôi kinh ngạc – nó có nhiều thuộc tính thật hấp dẫn, mà trước đây tôi nghĩ chẳng thể nào làm được – chắc phải dùng Flash thôi. Đây là bài đầu tiên mình nói về CSS3, và giới thiệu một trong những kỹ thuật đơn giản nhất của CSS3 – đó là xoay chữ, ví dụ về lệnh: 17deg chính là góc xoay – ở đây là 17 độ, nếu muốn xoay một góc vuông, bạn để 90deg. Các cái -webkit- và -ms- và -moz- chính là để tương thích với từng trình duyệt lần …

Đọc thêm