Một chút cảm xúc về CSS

Hôm qua tôi vừa viết bài về CSS cho người tay ngang rồi chia sẻ lại trên nhóm Facebook về WordPress. Có nhiều ý kiến góp ý thêm về công cụ hỗ trợ dễ dùng như yellowpencil hoặc csshero. Trong bài đó tôi có nói đến chuyện “CSS nói chung không khó học, nhưng để thành thạo & làm cho khéo phải mất thời gian, nhẹ nhẹ cũng vài tháng”. Và có ý kiến phản biện của một bạn nói đại ý rằng “CSS không dễ học, thành thạo trong vài tháng là không thể, và cá nhân bạn í …

Đọc thêm