Sử dụng preconnect để gửi yêu cầu trước cho server gốc bên ngoài

Khu vực báo cáo opportunites (cơ hội) của Lighthouse liệt kê tất cả các yêu cầu (request) quan trọng nhất mà hiện vẫn chưa được ưu tiên tìm nạp với thẻ <link rel=preconnect>: Nguyên văn: Yêu cầu preconnect tới máy chủ bên ngoài (không phải tài nguyên thuộc hosting gốc của bạn). Xem xét thêm gợi ý tài nguyên kiểu ‘preconnect’ hoặc ‘dns-prefetch’ để sớm thiết lập các kết nối quan trọng với tài nguyên của bên thứ ba (third-party). URL: chỉ đến tài nguyên của bên thứ ba. Potentical Saving: chỉ đến lượng thời gian có khả năng tiết …

Đọc thêm

Giúp website tải nhanh hơn với preconnect (tăng tốc video, font, vân vân)

Với gợi ý tài nguyên của preconnect, bạn có thể giảm độ trễ yêu cầu và làm website tải nhanh hơn. Jeremy Frank Yêu cầu một tài nguyên bên ngoài website hoặc ứng dụng làm phát sinh một số vòng lặp khứ hồi (round-trips) trước khi trình duyệt có thể thực sự tải tài nguyên đó về. Các vòng lặp khứ hồi này bao gồm tìm kiếm DNS, TCP handshake, và đàm phán TLS (nếu SSL- tức liên kết bảo mật được dùng). Phụ thuộc vào tình huống cụ thể của trang và điều kiện mạng, các vòng lặp khứ …

Đọc thêm

Cải thiện tốc độ website bằng cách sử dụng preload, preconnect, prefetch

Ngày hôm nay tôi sẽ trình bày một vài kỹ thuật đơn giản để giúp website của bạn tải nhanh hơn. Đầu tiên, chúng ta cần biết preload, preconnect và prefetch là gì đã. Preload – Khi chúng ta sử dụng preload trong tag link, trình duyệt sẽ tiến hành tìm nạp sớm yêu cầu để có được tài nguyên mà website cần. Cái này được áp dụng chủ yếu vào các tài nguyên có mức độ ưu tiên cao trong phiên làm việc hiện tại, bất kể nó là tài nguyên thuộc hosting gốc hay của bên thứ ba …

Đọc thêm