Cách loại bỏ JavaScript chặn hiển thị

Chặn hiển thị (render) nghĩa là gì Render nghĩa là thao tác giúp trang web được kết xuất, hiển thị cho người dùng trên trình duyệt, vì vậy nếu điều gì đó làm chặn hiển thị (render-blocking), điều đó có nghĩa là nó làm cho trang không được hiển thị cho người dùng nhanh nhất trong khả năng. Lưu ý nhỏ: bài viết này nói về JavaScript chặn hiển thị, không phải CSS chặn hiển thị (chúng là những cái rất khác nhau, mặc dù đều gây ra phiền toái làm trang web chậm hiển thị cho người duyệt web). JavaScript …

Đọc thêm

Các câu hỏi thường gặp về plugin Autoptimize

Mô tả: Plugin Autoptimize giúp tối ưu hóa trang của bạn thật dễ dàng. Nó có thể gộp, nén (minify) và tạo cache cho các đoạn mã thực thi scripts (JS) và mã định dạng (CSS). Nó cũng có thể đưa các đoạn CSS vào phần đầu của trang theo mặc định (nhưng cũng có thể trì hoãn nó), di chuyển và trì hoãn các đoạn mã scripts (JS) xuống chân trang và giảm thiểu các đoạn mã HTML. PS: nếu bạn muốn biết cách cài đặt Plugin Autoptimize hãy tham khảo bài viết sau: https://kiencang.net/plugin-autoptimize/ Tùy chọn “Extra/gia tăng” cho …

Đọc thêm