Vietcombank thay đổi một số tính năng bảo mật để thân thiện hơn với người dùng web

Ngân hàng luôn có yêu cầu bảo mật rất cao, Vietcombank trước đây thắt chặt rất mạnh điều này trên nền tảng web: User đăng nhập là một chuỗi dài khó nhớ; Mã tin nhắn xác nhận cũng là một chuỗi dài gồm cả chữ, số, chữ in Hoa, thường; Giờ thì họ thay đổi thành hình thức tiện lợi hơn nhiều: User đăng nhập là số điện thoại; Mã tin nhắn xác nhận là chuỗi 6 số dễ nhìn, dễ nhập; Khi chuyển khoản, việc lựa chọn ngân hàng có khả năng tìm kiếm và bao gồm tên viết …

Đọc thêm

Cách đăng nhập vào WordPress khi không thể sử dụng tính năng quên mật khẩu hoặc khôi phục lại trang qua backup

Khi quên mật khẩu thường chúng ta dễ dàng thiết lập lại được mật khẩu mới qua email đăng nhập nhờ tính năng quên mật khẩu. Email này thường bị rơi vào hòm thư spam, nên mọi người cần kiểm tra kỹ ở đây nếu không thấy thư ở hòm thư chính. Thử cụm từ khóa tìm kiềm quên “mật khẩu wordpress”, “mật khẩu wordpress”, “password wordpress” để tìm thư gửi đến. Một cách khác là bạn sử dụng backup để khôi phục dữ liệu, dễ dàng nhất là khi control panel được bạn thiết lập backup, khi ấy chỉ …

Đọc thêm

Đặt mật khẩu thông minh hơn

Password là lớp bảo mật đầu tiên bạn cần chú ý. Với sự phổ biến của Google, Facebook kèm tiêu chuẩn cao trong việc đặt mật khẩu thì giờ mọi người đều đã ý thức được phương pháp tạo mật khẩu khó đoán. Điển hình các dịch vụ giờ hay yêu cầu các tiêu chí dưới đây khi đặt pass: Có chữ viết HOA và thường Có số 0->9 Có ký tự đặc biệt !@#$%,… Ít nhất 8 ký tự Các kết hợp này làm cho việc sử dụng kiểu tấn công vét cạn (brutal force attack) trở nên vô …

Đọc thêm