Khắc phục lỗi website lâu nhận IP mới khi chuyển hosting

Khi chuyển hosting, chúng ta cần cập nhật IP mới của hosting mới cho website.

Cách nhanh nhất hiện nay là thông qua DNS của Cloudflare, nó nhanh hơn so với DNS của nhà cung cấp tên miền, chỉ độ 1 – 2 phút là các hệ thống DNS chính trên toàn cầu đã cập nhật IP mới cho tên miền.

Bạn có thể kết hợp thêm công cụ DNS Checker để biết được các IP thực sự đã được nhận hay chưa (chính xác hơn nhiều kiểu kiểm tra thủ công bằng cách truy cập vào tên miền).

Và thường chúng ta nên thấy hầu hết các địa điểm có tích xanh (đã cập nhật IP mới) thì mới nên tiến hành cài website (tạo https, cài WordPress,..)

Tuy nhiên đôi khi dù thông báo cho thấy tất cả vị trí đã nhận IP mới nhưng khi bạn truy cập vào trang, nó vẫn vào trang trên hosting cũ!

Một trong các lý do chính cho vấn đề này là máy tính của chúng ta cũng cache IP của tên miền. Bạn cần xóa cái này đi. Cách làm như sau.

Trên máy Windows, bạn gõ cmd vào ô tìm kiếm (góc bên trái dưới). Sau đó nhập lệnh bên dưới vào:

ipconfig /flushdns

Kết quả như hình sau là thành công:

xóa cache DNS thành công trên máy tính

Một cách khác là bạn khởi động lại máy tính!

Nếu ai có VPN tốc độ cao (thường phải mua mới có gói tốc độ tốt) thì có thể dùng, nó sẽ loại bỏ vấn đề cache IP.

Viết một bình luận