Categories Note

Vứt các yếu tố động ở cột phải: hình thức tăng tốc website theo phong cách tối giản

Cột phải (hoặc trái) gọi chung là sidebar của website thường được dùng để:

  • Thông báo các bài viết mới;
  • Bình luận mới;
  • Fanpage;
  • Dành cho mục tìm kiếm;
  • Quảng cáo;
  • Video;
  • V.v..

Trong đó yếu tố động trong danh sách trên bao gồm tìm kiếm, bài viết mới & bình luận mới (hoặc có thể là bất cứ hình thức động nào khác có nguồn gốc từ website của bạn).

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thời gian sống của cache trên toàn bộ các trang của website.

Chỉ cần bạn viết một bài mới hoặc có ai đó bình luận thì về lý thuyết tất cả các trang sẽ phải cập nhật (xóa cache cũ, tạo cache mới) để phản ánh thay đổi tương ứng ở các phần này ở cột phải.


Nếu bạn có 500 – 1000 bài hoặc hơn nữa nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn, nhất là khi bạn hay viết bài & có nhiều bình luận, dùng hosting nhỏ.

Rõ ràng các thông tin bên cột phải có lợi ích, nhưng nếu bạn nhận thấy cái lợi của nó nhỏ hơn cái hại do trang bớt tĩnh đi nhiều thì đơn giản là loại bỏ thôi!


Giải pháp là loại bỏ các yếu tố động ở cột phải (hoặc thay thế nó bằng dịch vụ của bên thứ ba), thậm chí vứt luôn cột phải đi cũng được nếu bạn thấy nó không thực sự cần thiết.

Đảm bảo với bạn là hiệu suất sẽ cải thiện lên nhiều dù trang bạn thường xuyên có bài mới hoặc/và bình luận mới.

Comments are closed.

Back to Top